[[suggestion]]
Klimatiltak for kvinner, av kvinner

Kvinner er mest utsatt 

Konsekvensene av klimaendringene faller ofte tyngst på kvinner og jenter fordi de er overrepresentert blant verdens fattigste, og avhengig av naturresurser som er under press.  

Dette gjelder særlig land der konsekvensene av klimaendringene vil ramme hardest, deriblant Sentral-Afrika, Asia og Sør-Amerika.  

Som følge av hetebølger, havstigning og oversvømmelser blir mat-, vann- og sanitærsystemer ødelagt, og fører til at kvinner står overfor betydelige helse- og sikkerhetsrisikoer. Dette gjelder særlig seksuell og reproduktiv helse, mental helse og matsikkerhet. 

I krisesituasjoner har kvinner i tillegg ofte økt hus- og omsorgsarbeid ettersom deres tilgang til ressurser forsvinner. Dette gjør at kvinner og jenter har mindre tid og tilgang til utdanning, utvikling av ferdigheter og inntjening av penger.  

Flere steder i verden er kvinner også ekskludert fra å delta i beslutningsprosesser, noe som bidrar til å undervurdere kvinners kunnskap om løsninger til klimabevegelsen. 

– De økende krisene med klimaendringer og miljøødeleggelser undergraver uforholdsmessige rettigheter og velferd til kvinner og jenter. De øker usikkerhet på alle nivåer, fra individ og husholdning til nasjonalt, sier Sima Bahous, administrerende direktør for UN Women. 

Kvinner i frontlinjen av klimabevegelsen 

Samtidig, etter hvert som effektene av klimaendringene merkes, er kvinner en aktiv og effektiv kraft i klimabevegelsen rundt om i verden. Kvinner er innovatører i grønn energi, banebrytende forskere, beskyttere av miljøet og lærere for vår og fremtidens generasjon.  

Hvis vi skal bygge en bærekraftig fremtid må vi utnytte kunnskapen og ferdighetene til alle i samfunnet. Når kvinner får like muligheter som menn skaper det en ringvirkning av flere fordeler, både for kvinner selv, men også lokalsamfunn og land. 

Som produsenter av mer enn halvparten av verdens mat har kvinner blant annet viktig lokal kunnskap om jordbruk, som kan være avgjørende for matsikkerhet og klimatilpasning. 

Verden må fortsette å undersøke mulighetene, så vel som begrensningene, for å styrke kvinners stemme og likeverdige deltakelse i beslutningstaking knyttet til klimaendringer og bærekraft. 

For eksempel viser en studie gjort i 2019 at kvinnelig representasjon i parlamentet fører til at land vedtar strengere klimalover. Kvinnelig politisk representasjon er avgjørende for en bærekraftig fremtid. 

– La oss gjøre denne internasjonale kvinnedagen til et øyeblikk for å minne om at vi har svarene ikke bare for bærekraftsmål 5, men gjennom å fremme likestilling, for alle de 17 bærekraftsmålene og Agenda 2030 , sier Sima Bahous, administrerende direktør for UN women.

It’s not too late: Climate action for women, by women

 

Abonner på nyhetsbrev: