[[suggestion]]
Ledig stilling: Rådgiver i Oslo

Vi søker etter en rådgiver i fast 100 % stilling ved kontoret vårt i Oslo – region Øst. Avdelingen består av fem ansatte, og gjennomfører aktiviteter i Oslo, Viken og Innlandet.

Region Øst har også det skolefaglige ansvaret i FN-sambandet nasjonalt, noe som også innebærer vedlikehold og utvikling av undervisningsopplegg på vår nettside www.fn.no/undervisning.  

FN-sambandet møter om lag 100 000 personer hvert år, og nettsidene våre hadde i 2020 over 10 millioner sidevisninger. Vi har cirka 30 ansatte fordelt på seks regionskontorer.  

Søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre aktiviteter i skoleverket og på andre arenaer, eksempelvis foredrag, rollespill, kurs og andre aktiviteter. Noe reisevirksomhet i Østlandsregionen må påregnes 
 • Initiere, koordinere og gjennomføre ulike arrangementer 
 • Bidra i utvikling av prosjekter og nye tilbud/undervisningsopplegg 
 • Delta i og lede en eller flere av FN-sambandets programgrupper (for eksempel nettavis, film, rollespill) 
 • Bistå i øvrige prioriterte oppgaver i regionen etter avtale med regionleder

Kvalifikasjons- og kompetansekrav

 • Kunnskap om og engasjement for FN og internasjonale spørsmål 
 • God samfunns- og systemforståelse 
 • God kjennskap til skolesektoren, inkludert gjeldende læreplanverk LK20 
 • Interesse for digitale kommunikasjonskanaler og verktøy er ønskelig  
 • Gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig  
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå  (realkompetanse kan erstatte utdanningskravet) 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Kan formidle kompliserte problemstillinger på en lettfattelig måte 
 • Selvstendig, strukturert og fleksibel 

Vi tilbyr

 • Fast stilling 100 % 
 • Et meningsfylt arbeid med faglig bredde og varierte arbeidsoppgaver 
 • Et inkluderende og positivt arbeidsmiljø med dyktige kolleger 
 • Kontorplass i trivelige lokaler i Oslo sentrum 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse 
 • Lønnsinnplassering fra lønnstrinn 53 - 57 (474 500 – 507 400) 

Søknadsfrist

12. mars 2021 

Oppstart 1. august 2021, eller etter avtale 

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

Søknad med CV sendes via easycruit

Om oss

FN-sambandet er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Blant våre prioriterte temaer er FNs bærekraftsmål, klima og miljø, menneskerettigheter og fred og sikkerhet.

FN-sambandets største målgruppe er utdanningssektoren, der vi gjennomfører flest aktiviteter i ungdomsskole og videregående skole. 

Mer om oss

Spørsmål om stillingen? Kontakt

Frode Kristensen

Regionleder Øst 916 00 633

Abonner på nyhetsbrev: