[[suggestion]]
Sikkerhetsrådet avviser russisk Gazaresolusjon

Det russisk-ledede resolusjonsutkastet fikk fem stemmer for (Kina, Gabon, Mosambik, Russland og De forente arabiske emirater), mens fire land stemte mot (Frankrike, Japan, Storbritannia og USA). Seks land avsto fra å stemme (Albania, Brasil, Ecuador, Ghana, Malta og Sveits). Dette melder UN News.

For at Rådet skal vedta en resolusjon, må forslaget få minst ni stemmer for, og ingen av dets fem faste medlemmer kan være imot eller legge ned veto.

Tekstutkastet ba om en humanitær våpenhvile, løslatelse av alle gisler, bistandstilgang og sikker evakuering av sivile.

«Egoistisk interesse» fra «Vesten»?

Vassily Nebenzia, Russlands FN-ambassadør, uttrykte sin skuffelse over at Sikkerhetsrådet ikke vedtok resolusjonen, og beskyldte den «egoistiske intensjonen til den vestlige blokken».

Han sa at de vestlige lands delegasjoner «i utgangspunktet trampet» på globale håp om at Rådet skal få slutt på volden.

Ambassadør Nebenzia bemerket at avstemningen avslørte hvilke land støttet å avslutte volden og gi humanitær hjelp, og de som blokkerte en enhetlig melding «for rent egoistiske og politiske interesser».

— Vi er ekstremt bekymret over den enestående humanitære katastrofen i Gaza og den svært høye risikoen for at konflikten sprer seg, sa han.

Resolusjon overser «Hamas’ terrorisme»

Linda Thomas-Greenfield, USAs FN-ambassadør, sa at landet hennes ikke kunne støtte det russiske resolusjonsutkastet siden det ignorerte «Hamas’ terrorisme» og vanærede ofrene.

— Ved å unnlate å fordømme Hamas, gir Russland dekning til en terrorgruppe som brutaliserer uskyldige sivile. Det er opprørende, hyklersk og uforsvarlig, sa hun.

Ambassadør Thomas-Greenfield fordømte Hamas for å ha drept sivile, tatt gisler –inkludert amerikanske statsborgere – og slaktet familier, men også at Hamas' handlinger førte til den alvorlige humanitære krisen som folket i Gaza står overfor.

— Vi kan ikke tillate at dette Rådet urettferdig flytter skylden til Israel og unnskylder Hamas for tiår med grusomhet, sa hun.

La oss veiledes av internasjonal lov

Riyad Mansour, Palestinas permanente observatør til FN, oppfordret Sikkerhetsrådet til å la seg lede av folkerettens prinsipper «uten unntak».

— Ikke send signaler om at palestinske liv ikke betyr noe. Ikke tør å si at Israel ikke er ansvarlig for bombene de slipper på hodene til palestinerne, sa han.

Mansour bemerket at det som skjer i Gaza ikke er en militær operasjon, men et fullskala angrep mot hans folk og en massakre mot uskyldige sivile.

— Ingen steder er trygt i Gaza, familier omfavner hver natt, uten å vite om det er for siste gang, sa han.

Rådets mest sentrale øyeblikk

Gilad Erdan, Israels FN-ambassadør, sa at Sikkerhetsrådet står ovenfor et av de mest sentrale øyeblikkene i sin historie, «et øyeblikk av sannhet, som vil fortelle menneskeheten om hvorvidt Rådets eksistens har legitimitet».

Han sa at ethvert rådsmedlem burde forstå at Hamas er drevet av en ideologi «ikke annerledes enn nazistene», tydeliggjort i deres charter som oppfordrer til å «utslette» Israel. — Hamas er ikke en politisk organisasjon, det er en terrororganisasjon, sa han.

Ambassadør Erdan oppfordret Rådet til å utpeke Hamas som en terrororganisasjon, og å holde Hamas ene og alene ansvarlig for situasjonen i Gaza.

Han oppfordret også Rådet til å støtte Israels rett til å forsvare seg selv, og umiddelbart og betingelsesløst kreve løslatelse av alle gisler.

Uka fremover i Sikkerhetsrådet

Mandag: På mandag vedtok Sikkerhetsrådet en presidenterklæring om Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo), og avholdte en åpen orientering, etterfulgt av lukkede konsultasjoner, om situasjonen i Libya og arbeidet til FN-operasjonen i landet (UNSMIL). Etter konsultasjonene om Libya, diskuterte Sikkerhetsrådet situasjonen på Kypros under «enhver annen sak». Sikkerhetsrådet stemte på et russisk foreslått utkast til en resolusjon om opptrapping av volden i Gaza og Israel. Brasil har også foreslått et utkast til en resolusjon om denne konflikten. Rådet holdte også lukkede konsultasjoner om Vest-Sahara på mandag.

Tirsdag: Rådet vil holde en orientering om De store sjøer-regionen i Øst-Afrika. Generalsekretærens spesialutsending for regionen, Huang Xia, og en sivilsamfunnsrepresentant forventes å orientere. Lukkede konsultasjoner er planlagt etter den åpne orienteringen. Lederen for sanksjonskomitéen for Al-Shabaab, Japans FN-ambassadør Ishikane Kimihiro forventes å orientere Rådet om komiteens arbeid. Rådsmedlemmene vil også motta sin halvårlige orientering – i lukkede konsultasjoner – om generalsekretærens rapport om gjennomføringen av resolusjon 1559 som handler om Libanon på tirsdag. FNs under-generalsekretær for politiske og fredsbyggende saker, Rosemary DiCarlo, er den forventede brieferen.

Torsdag: Rådet skal, etter planen, stemme over et utkast til en resolusjon som fornyer sanksjonsregimet for Haiti, som ble etablert i en innledende periode på ett år i henhold til resolusjon 2653. En åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Somalia er også planlagt på torsdag. De forventede brieferne er generalsekretærens spesialrepresentant og leder av FN-oppdraget i Somalia (UNSOM), Catriona Laing, og spesialrepresentant for AU-kommisjonens leder (SRCC) for Somalia og leder for AUs overgangsoppdrag i Somalia (ATMIS), Mohamed El-Amine Souef. Rådet vil også holdet et møte med troppebidragende land til FNs flerdimensjonale integrerte stabiliseringsoppdrag i Den sentralafrikanske republikk (MINUSCA).

Fredag: Brasil vil innkalle til en åpen høynivådebatt om «bidrag fra regionale mekanismer for fred og sikkerhet» under agendapunktet «Opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet». Den brasilianske utenriksministeren, Mauro Vieira, vil lede diskusjonen, og FNs under-generalsekretær for politiske og fredsbyggende saker, Rosemary DiCarlo, og en sivilsamfunnsrepresentant er de forventede brieferne.

Ellers denne uka vil Rådet trolig fortsette å forhandle om en ny godkjenning av tiltakene i resolusjon 2146 knyttet til ulovlig eksport av petroleum fra Libya. En avstemning om saken var opprinnelig planlagt til 12. oktober, men ble utsatt for å gi mer tid til diskusjon. Medlemmene vil også fortsette å følge nøye med på utviklingen i Myanmar. De kan diskutere et utkast til en pressemelding om artilleriangrepet den 10. oktober på en flyktningleir nær grensen mellom Kina og Myanmar under «enhver annen sak».

Rådsmedlemmer kan også holde et møte for å motta en oppdatering om fremdriften i tilbaketrekkingen av FN-oppdraget i Mali (MINUSMA).

I oktober har Brasil presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Månedens arbeidsprogram finner du her.

Stikkord

  • FNs sikkerhetsråd
  • Palestina-konflikten
  • Russland

Abonner på nyhetsbrev: