[[suggestion]]
Slik feires FN-dagen landet rundt

Hvert år markerer FN og alle medlemslandene da FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945. FN-dagen feires med arrangementer på skoler og i barnehager over hele landet. 

Østlandet

Lærerkurs - 21-22. oktober (Utøya)

I tråd med nye lærerplaner, skal elever lære mer om 22. juli i sammenheng med det tverrfaglige temaet - demokrati og medborgerskap.

FN-sambandet i samarbeid med Det europeiske Wergelandsenteret og 22. juli-senteret, arrangerer derfor kurs for lærere om hvordan man forholder seg til 22. juli i undervisningen. Kurset arrangeres i tilknytning til årets FN-dag, og holdes 21-22. oktober.

FN-dagen Live - 25. oktober (digitalt)

Vi feirer FN-dagen i skolen mandag 25. oktober kl. 10:00 med en lærerik og morsom livesending i samarbeid med Elevkanalen til TV 2 skole. Vi har invitert gjester fra norsk samfunns- og kulturliv for en spennende samtale om FN, demokrati og ytringsfrihet.

Blant deltakerne finner vi blant andre journalist Kadafi Zaman, NIM-direktør Adele Matheson Mestad, Sunniva Roligheten som er leder for Operasjon Dagsverk og  skuespiller Jenny Evensen. Sendingen strømmes på FN-sambandets Youtubekanal og hos Elevkanalen.

Skolekonferansen - 26. oktober (Youngstorget, Oslo + digitalt)

FN-sambandet har gleden av å invitere lærere, skoleledere og lærerutdannere til vår årlige skolekonferanse i anledning FN-dagen og det internasjonale året for fred og tillit. Konferansen varer fra kl. 12:00 – 15:30, og tar plass på Youngs Nede, midt på Youngstorget. Arrangementet strømmes også direkte på vår Facebook-side.

Sør-Vestlandet

Filmvisning - 25. oktober (Stavanger)

25. oktober: Filmvisning og undervisningsopplegg på KF-skolen.

Filmvisning – 26. oktober (Arendal kino)

I sammenheng med FN-uka i Arendal vises FN-filmer for skoler på Arendal kino.

Konferanse: Tillit i vår tid – 26. oktober (Kulturkammeret, Arendal)

Under FN-uka i Arendal, arrangerer FN-sambandet og Agder fylkeskommune konferanse om fred og tillit på kulturkammeret i Arendal.

Nord- og midt-Norge

Utstilling – 11.oktober – 11. november (Rødbanken, Tromsø)

FN-sambandet i samarbeid med Plan International, UNFPA og Utenriksdepartementet arrangerer utstillingen «Childmothers» på Rødbanken i Tromsø.

Utstillingen forteller historiene til jenter som i ung alder blir gravide, og dermed må gi avkall på så mye: skolegang, muligheter til utdanning og karriere, og barndommens ansvarsløshet. Utstillingen er sterk, provoserende og engasjerende, og søker å skape større bevissthet rundt jenters særegne utfordringer.

Tilbudet er gratis og åpent for alle, mandag til fredag kl. 07:30-19:30, og lørdag kl. 10:00-16:30.

Abonner på nyhetsbrev: