[[suggestion]]
Svært mange flyktningbarn nektes muligheten til utdanning

Av 17,2 millioner flyktninger under UNHCRs mandat er halvparten barn. 1,5 millioner flyktningungdommer mangler ungdomsskole, mens to millioner unge flyktninger ikke kan gå på videregående skole. Dette viser rapporten Hjelpes ikke frem: Flyktningutdanning i krise.

Rapporten sammenligner UNHCR-kilder og statistikk om utdanning av flyktninger med data fra UNESCO om skoleopptak over hele verden.

«Utdannelsen til disse ungdommene er avgjørende for en fredelig og bærekraftig utvikling for de landene som har ønsket dem velkommen, og for deres hjemland når de er i stand til å dra tilbake», sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

«I forhold til andre barn og unge rundt om i verden, vokser gapet til flyktningers muligheter seg stadig større", sier Grandi.

Når flyktningbarn blir eldre så blir hindringene større

Globalt går 91 prosent av barn på grunnskole. For flyktninger er tallet langt lavere; bare 61 prosent. I lavinntektsland går mindre enn 50 prosent av flyktningbarna på grunnskole.

Bare 23 prosent av flyktningungdommene er påmeldt i videregående skole, sammenlignet med 84 prosent globalt. I lavinntektsland er bare 9 prosent av flyktningene i stand til å gå på videregående skole.

For høyere utdanning er situasjonen kritisk. Globalt er det 36 prosent som får tilgang til høyere utdanning. For flyktninger vedvarer prosentandelen nede på 1 prosent.

Det internasjonale samfunnet kommer ikke til å nå FNs bærekraftsmål hvis vi ikke klarer å snu denne utviklingen. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her.

Bærekraftsmål 4 skal sørge for kvalitetsutdanning

FNs bærekraftsmål 4 skal sikre inkluderende og kvalitetsutdanning for alle og fremme livslang læring. Dette målet blir ikke bli realisert uten at utsatte befolkningsgrupper får utdanning, inkludert flyktninger og andre fordrevne.

UNHCR-rapporten hevder at utdanning er en grunnleggende for å møte flyktningkrisene, og at den må støttes av langsiktig planlegging og pålitelig finansiering. Rapporten oppfordrer regjeringer til å inkludere flyktninger i sine nasjonale utdanningssystemer.

Funnene understreker betydningen av kvalitetsundervisning, og betydningen av de nasjonale og internasjonale støttenettverkene som trengs for å holde lærerne opplært og i stand til å gi en positiv innvirkning i verdens klasserom.

Rapporten viser dessverre også at det er altfor få lærere, klasserom, lærebøker og støttemekanismer til å møte etterspørselen.

Dette er den andre årlige utdanningsrapporten fra UNHCR

Den første rapporten fra UNCHR om flyktninger og utdanning het Går glipp av og ble utgitt i forkant av Generalforsamlingen i FNs toppmøte for flyktninger og migranter i september 2016.

New York-erklæringen for flyktninger og migranter ble undertegnet av 193 land og satte utdanning øverst på den internasjonale responsen for å møte flyktningkrisene.

“Til tross for den overveldende støtten til New York-erklæringen, et år etter, er flyktninger i reell fare for å bli utelatt når det gjelder utdanning, sier Grandi.

Ressurser

Mediekontakt for denne pressemeldingen:

  • Caroline Bach er talsperson for UNHCR Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
  • Telefon: +46 (0)8 457 4874. Mobil: +46 (0)709 16 57 19.

 

Stikkord

  • flyktningbarn
  • skolegang

Abonner på nyhetsbrev: