[[suggestion]]
Verdensdagen for lese- og skriveferdigheter

Minst 773 millioner voksne og unge mangler grunnleggende ferdigheter for lesing og skriving. Mer enn 393 millioner barn kan fortsatt ikke lese ved 10-årsalderen. I tillegg har COVID-19-pandemien skapt hindringer eller forsinkelser for utdanning verden over.

På årets verdensdag for lese- og skriveferdigheter, utfordres vi til å tenke nytt.

Tema for 2022

Årets markering retter fokus på utvidelsen av «læringsrom» for lesing og skriving; det være fysiske klasserom, digitale arenaer, undervisningsformer, fysisk og emosjonell trygghet, fellesskap og tilhørighet, individuelle undervisningsopplegg eller aktive og sosiale strategier. I kjølvannet av COVID-19-pandemien – der skoler ble nedstengt og undervisningsformer endret – er dette et betimelig tema.

Ifølge UNESCO er det forventet at nesten 24 millioner mennesker ikke vil fullføre utdanningen de påbegynte under pandemien. 11 millioner av disse er antatt å være jenter eller unge kvinner. Andelen barn som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter, økte med mer enn 20 prosent under pandemien

Ved å utfordre den tradisjonelle forståelsen av skole og «læringsrom» – og åpne for nye ideer – er målet å fremme livslang læring, og sikre kvalitet, rettferdighet og inkluderende utdanning for alle.

Markert i over 50 år

Verdensdagen for lese- og skriveferdigheter ble opprettet av UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) i 1966, og har siden den gang blitt markert årlig, verden over. Dagen skal minne verdenssamfunnet om at lesekyndighet er en menneskerettighet, sammen med retten til utdanning. 

Siden 2015, har markeringen også satt søkelys på FNs bærekraftsmål 4: «God utdanning» – hvor arbeidet mot analfabetisme står sentralt. Lese- og skriveferdigheter er en viktig del av et bærekraftig samfunn; det gir flere muligheter i arbeidsmarkedet, større deltakelse i samfunnet, enklere tilgang til helsehjelp og riktig ernæring, og bedre levevilkår. Samtlige av FNs medlemsland har forpliktet seg til målet om at innen 2030 skal all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lære å lese, skrive og regne. 

UNESCOs prisutdeling

Dagen skal ikke kun bekjempe utfordringer, men også fremheve positiv fremgang. Hvert år arrangerer UNESCO en prisutdelingsseremoni, som skal anerkjenne innsatsen til individer, programmer eller organisasjoner som har arbeidet med lese- og skriveopplæring, spesielt i rurale strøk. 

I år ble prisene tildelt seks initiativer for lese- og skriveopplæring – i Brasil, India, Malaysia, Sør-Afrika, De forente arabiske emirater og Storbritannia – for deres fremragende innsats for inkludering.

Se listen over prisvinnerne her.

Stikkord

  • FN
  • leseferdigheter
  • LiteracyDay
  • læringsrom
  • skriveferdigheter
  • UNESCO

Abonner på nyhetsbrev: