[[suggestion]]
Vet du hvorfor Likelønnsdagen markeres?

Equal Pay Day, eller Likelønnsdagen som den har blitt hetende på norsk, skal illustrere når på året menn har tjent like mye som kvinner gjør, i løpet av et helt år. Datoene for markeringen endrer seg litt fra år til år, og fra land til land. I år markerer vi 16. november, mens datoen for likelønnsdagen i Norge i fjor falt på 14. november. Det betyr at vi har hatt en liten utjevning av lønnsgapet mellom kvinner og menn det siste året. I år tjener norske kvinner 87,6 prosent av menns lønn. Likelønnsdagen er et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis.

Unio, som organiserer mange med høyere utdanning i typiske kvinneyrker, mener likelønnsgapet er en av våre største samfunnsutfordringer, og at kvinner i offentlig sektor utsettes for systematisk lønnsdiskriminering sammenlignet med menn i privat sektor. 

Men, sammenlignet med i fjor, har altså likelønnssituasjonen blitt litt bedre. Dette viser altså at det går riktig vei, om enn altfor sakte.  

Toroms eller treroms-leilighet? 

Julie Lødrup, førstesekretær i LO, skriver i Dagens Perspektiv, at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i Norge i realiteten er langt større enn det likelønnsdagen illustrerer. Hun viser til at kvinner mye oftere enn menn jobber ufrivillig deltid og derfor tjener 30% mindre enn menn. Det er en lønnsforskjell som kan illustreres ved at menn kan kjøpe en treroms leilighet, mens kvinner må nøye seg med en toroms.  

Faktisk.no bestrider utregningen 

I 2018 ble det, etter et innlegg på SVs Facebook-side, en stor diskusjon om utregningen av Likelønnsdagen. Faktisk.no konkluderte den gangen med at utregningen var feil og ga et misvisende bilde. Det kan du lese mer om her.

Abonner på nyhetsbrev: