[[suggestion]]
FNs konvensjon for beskyttelse av rettighetene til alle migrasjonsarbeidere og medlemmer av deres familier

Konvensjonen er en av de ti kjernekonvensjonene innen menneskerettighetene. Per 26. oktober 2022 har 58 land ratifisert denne konvensjonen. Norge har verken signert eller ratifisert konvensjonen.

Beskrivelse

Statene har et ansvar for å hindre ulovlig migrasjon og menneskehandel samtidig som de må sikre og beskytte arbeidsinnvandrernes menneskerettigheter. 

Grunnen til at konvensjonen også anerkjenner rettighetene til uregistrerte arbeidsinnvandrere er at man ser de som spesielt utsatt for grov utnyttelse og har mangel på beskyttelse.

Gjennomføring

Konvensjonen har en egen komite som overvåker at medlemslandene følger sine forpliktelser og at de innlemmer konvensjonen i sitt lovverk. Komiteen møtes to ganger i året i Genève.

De statene som har skrevet under må rapportere inn til komiteen ett år etter at de har ratifisert avtalen, og så hvert femte år. Komiteen kommer så med kommentarer, bekymringer og råd som statene skal følge opp.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: