[[suggestion]]
Avtale om forbud mot atomvåpen

Vedtatt

07.07.2017

Les mer på engelsk

Treaty on the prohibition of nuclear weapons

Avtalen ble åpnet for at land kan skrive under fra 20. september 2017. Avtalen vil tre i kraft 90 dager etter at 50 land har bundet seg juridisk til avtalen gjennom å ratifisere den. Per 26. august 2020 har 44 land ratifisert avtalen. 

Norge var ett av omlag 40 land som ikke deltok i forhandlingene om avtalen i det hele tatt. Sverige stemte for forbudet, som eneste nordiske land. 122 land stemte for avtalen. Danmark, Finland og Island stemte heller ikke.

Begrunnelsen til den norske regjeringen for ikke å skrive under avtalen er at den ikke vil skape fremgang fordi den ikke støttes av noen av de landene som har atomvåpen, og at det er uaktuelt for Norge å støtte et forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse.

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) mottok Nobels fredspris i 2017, blant annet for sitt arbeid med denne avtalen. 

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: