[[suggestion]]
Den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred
Den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred
Fotballturnering i Juba, Sør-Sudan, arrangert av FN og NGO for sport og fred. Foto: UN Photo

«Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet», sier artikkel 31, paragraf nr. 1 i FNs barnekonvensjon fra 1989. 

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) beskrev i 1978 idrett og fysisk utdanning som «en grunnleggende rettighet for alle.» Sport og idrett er ansett som en naturlig del av FN-systemets arbeid for utvikling og fred i verden. UN Office on Sport for Development and Peace er kontoret som arbeider med dette i FN.   

Idrett for utvikling og for fredsbygging

Få ting kan engasjere, inspirere og trekke til seg mennesker slik som idrett kan. I alle samfunnslag, uavhengig av kultur og politikk, spiller idrett en rolle i sosial integrering og økonomisk utvikling. Helse, likestilling, kommunikasjon og individuell utvikling, er noe av det som idrett kan være med på å fremme. 

Gjennom idrett kan man også fremme fred, toleranse og forståelse ved å bringe mennesker sammen på tvers av grenser, kulturer og religioner. Selv om idrett ikke kan stoppe eller løse konflikter alene, kan den være en del av forebygging av konflikt, og en del av oppbygging og fredsarbeid i etterkant av konflikter. 

FNs generalforsamling vedtok i 2013 å anerkjenne idrettens rolle i internasjonalt utviklingssamarbeid, og erklærte 6.april for den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred.  

Se filmen «Sport Is My Life» (United Nations Office on Drugs and Crime, 20. apr. 2018)

Idrett og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Sport har vist seg å være et kostnadseffektivt og fleksibelt verktøy for å fremme freds- og utviklingsmål. 

Idrett er også en viktig faktor for bærekraftig utvikling. FN anerkjenner idrettens voksende bidrag til realisering av utvikling og fred. 

Vi har sett den sanne verdien av sport og fysisk aktivitet mange ganger. Det bygger selvtillit; det trosser kjønnsstereotyper; det gir et alternativ til konflikt og kriminell handling; det forbedrer helsen; det kan gi håp og en følelse av hensikt for flyktninger, fattige samfunn og andre mennesker som trenger det [...]

Jacques Rogge, president i Den internasjonale olympiske komité (IOC) fra 2001 til 2013

Sport kan være med å bygge opp lokalsamfunn og bidra til god helse. I tillegg er den inkluderende for alle og kan brukes som del av skoleundervisningen.  

Lær mer

FNs barnekonvensjon 1989, oversatt til norsk

Lær mer om barnekonvensjonen på vår temaside

UN Office on Sport for Development and Peace (Engelsk)

UNESCOs arbeid innen feltet (Engelsk)

Les mer om vedtaket som anerkjenner idrettens rolle i internasjonalt utviklingssamarbeid fra 2013 (Engelsk)

Abonner på nyhetsbrev: