[[suggestion]]
Den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred
Den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred
Fotballturnering i Juba, Sør-Sudan, arrangert av FN og NGO for sport og fred // Foto: UN Photo

“Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet”, sier artikkel 31, paragraf nr.1 i FNs barnekonvensjon fra 1989. 

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) beskrev i 1978 idrett og fysisk utdanning som en "grunnleggende rettighet for alle". Sport og idrett er ansett som en naturlig del av FN-systemets arbeid for utvikling og fred i verden. Kontoret som spesifikt arbeider med dette er kalt for UN Office on Sport for Development and Peace.  

Idrett for utvikling og for fredsbygging.

Få ting kan engasjere, inspirere og trekke til seg mennesker slik som idrett kan. I alle samfunnslag, uavhengig av kultur og politikk spiller idrett en rolle i sosial integrering og økonomisk utvikling. Helse, likestilling, kommunikasjon og individuell utvikling er noe av det som idrett kan være med på å fremme. 

Gjennom idrett kan man også fremme fred, toleranse og forståelse ved å bringe mennesker sammen på tvers av grenser, kulturer og religioner. Selv om idrett ikke kan stoppe eller løse konflikter alene, kan den være en del av forebygging av konflikt, og del av oppbygging og fredsarbeid i etterkant av konflikter. 

FNs generalforsamling vedtok i 2013 å anerkjenne idrettens rolle i internasjonalt utviklingssamarbeid og erklærte 6.april for den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred.  

Sport Is My Life

Idrett og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Sport har vist seg å være et kostnadseffektivt og fleksibelt verktøy for å fremme freds- og utviklingsmål. 

Idrett er også en viktig faktor for bærekraftig utvikling. FN anerkjenner idrettens voksende bidrag til realisering av utvikling og fred. 

Vi har sett den sanne verdien av sport og fysisk aktivitet mange ganger. Det bygger selvtillit; det trosser kjønnsstereotyper; det gir et alternativ til konflikt og kriminell handling; det forbedrer helsen; det kan gi håp og en følelse av hensikt for flyktninger, fattige samfunn og andre mennesker som trenger det behovet...

Jacques Rogge

Sport kan være med å bygge opp lokalsamfunn, sport bidrar til god helse, kan brukes som del av skoleundervisning, og sport er inkluderende for alle.  

Lær mer

FNs konvensjon om barnets rettigheter av 1989 i norsk versjon

Lær mer om barnekonvensjonen på vår temaside

Les mer om UN Office on Sport for Development and Peace 

Les mer om UNESCOs arbeid i feltet på deres nettsider

Lær mer om bærekraftsmålene

Les mer om vedtaket som anerkjenner idrettens rolle i internasjonalt utviklingssamarbeid fra 2013

Abonner på nyhetsbrev: