[[suggestion]]
Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet
Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet
FNs støtter voksenopplæring i Mali som en del av fredsbyggingsprosessen. Foto: UN Photo/Harandane Dicko

Utdanning er en menneskerettighet, og FN jobber for at alle mennesker skal ha mulighet til å lære å lese og skrive. Andelen barn som kan lese og skrive går opp, men det er fortsatt mange voksne som ikke har disse ferdighetene. To tredjedeler av dem er kvinner.

Lese- og skriveferdigheter er utgangspunktet for videre læring, og gir også flere muligheter i arbeidslivet. Det blir enklere å delta i samfunnet og enklere å forbedre sine egne levekår. Mulighetene for å få jobb og muligheten til å gi barn og familien rett helsehjelp og ernæring øker dersom man kan lese og skrive.

Da COVID-19 pandemien spredde seg, økte forståelsen av viktigheten av barns skolegang, og flere av læringsplattformene ble godt ivaretatt. Samtidig ble flere av lese- og skriveprogrammene for voksne glemt.

  • 773 millioner voksne og unge voksne kan ikke grunnleggende lesing og skriving.
  • 617 millioner barn og unge mangler opplæring til å lese og regne på det nivået de burde.
  • I første del av pandemien stengte skolene. Denne nedstengingen avbrøt utdanningen til over 60 % av verdens studenter. 
  • Voksenopplæring i lesing og skriving har sjelden blitt tatt med i utdanningsplaner. Det har ført til at mange voksne aldri får den sjansen de burde hatt til lese- og skriveopplæring.

(Kilde:  UNESCO)

Ved å markere dagen får land en mulighet til å vise frem hva de har fått til det siste året, tross pandemiens utfordringer. Det blir også en dag for å reflektere rundt eksisterende rutiner og undervisningsopplegg, samt å utvikle nye og forbedrede. 

FNs bærekraftsmål 

Lese- og skriveferdigheter er en del av FNs bærekraftsmål nr. 4. om god utdanning som skal:

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

FNs bærekraftsmål nummer 4

Alle FNs medlemsland har forpliktet seg til et mål om at innen 2030 skal all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lære å lese, skrive og regne. 

Historie

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) er sentral i arbeidet med å nå bærekraftsmålet om utdanning, der arbeidet med å fjerne analfabetisme blant ungdom og voksne er inkludert.

Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter ble opprettet av UNESCO i 1966. Dagen skal minne verdenssamfunnet på at å lese og skrive er en menneskerettighet, sammen med retten til utdanning. Dagen markere også at arbeidet med å fjerne analfabetisme er en del av livslang læring og en del av å bygge et bærekraftig samfunn.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 4

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)

Statistikk som viser graden av alfabetisme i verdens land 

Bærekraftsbiblioteket- en bokring for barn 6-12 år

Abonner på nyhetsbrev: