[[suggestion]]
Verdens dag for flyktninger
Verdens dag for flyktninger
En teltleir for internt fordrevne som har søkt ly ved siden av UNMISS sine områder pga konflikten i Jonlei i Sør-Sudan. 2020.Foto: UNphoto/ Isaac Billy

Det er nå over 80 millioner mennesker på flukt 

UNHCRs årlige rapport: Oppdaterte flyktningtall

I forbindelse med flyktningdagen publiserer FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) den årlige UNHCR Global Trends Report.

Rapporten inneholder statistikk og analyser om flyktninger, internt fordrevne, asylsøkere, statsløse og mennesker som har returnert til hjemlandene sine.

FNs generalforsamling vedtok at 20. juni skal være verdens dag for flyktninger. (Resolusjon A/RES/55/76) I 2001 var det 50 år siden flyktningkonvensjonen - den viktigste internasjonale avtalen om flyktningers rettigheter - ble vedtatt.

Les mer

Temaside om flyktninger

Flyktningkonvensjonen

Flyktninghjelpens årlige rapport: Flyktningregnskapet

De siste tallene fra UNHCR

Abonner på nyhetsbrev: