[[suggestion]]
Verdens dag for flyktninger
Verdens dag for flyktninger
En teltleir for internt fordrevne som har søkt ly ved siden av UNMISS sine områder pga konflikten i Jonlei i Sør-Sudan. 2020.Foto: UNphoto/ Isaac Billy

For første gang er det registrert mer enn 100 millioner flyktninger og fordrevne verden over, blant annet på grunn av krigen i Ukraina og andre dødelige konflikter.

Verdens flyktningdag vender verdens oppmerksomhet til flyktningers rettigheter, behov og drømmer, og bidrar til å mobilisere politisk vilje og ressurser slik at flyktninger ikke bare kan overleve, men også trives.

Tema 2022: Uansett hvem, hvor og når – alle har rett til å søke trygghet

Uansett hvem de er, så skal mennesker som er tvunget til å flykte behandles med verdighet. Alle kan søke beskyttelse, uavhengig av hvem de er eller hva de tror på. Å søke trygghet er en menneskerett.

Uansett hvor de kommer fra, bør folk som er tvunget til å flykte ønskes velkommen. Flyktninger kommer fra hele kloden og å komme seg vekk fra der de flykter fra kan bety å ta et fly, en båt eller å reise til fots. Det som uansett forblir universelt er retten til å søke trygghet.

Uansett når de blir tvunget til å flykte, har de rett til beskyttelse. Uansett trussel – krig, vold, forfølgelse – så fortjener alle beskyttelse. Alle har rett til å være trygge.

Uansett hvem. Uansett hvor. Uansett når. 
Alle har rett til å søke trygghet.

UNHCRs årlige rapport: Oppdaterte flyktningtall

I forbindelse med flyktningdagen publiserer FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) den årlige UNHCR Global Trends Report.

Rapporten inneholder statistikk og analyser om flyktninger, internt fordrevne, asylsøkere, statsløse og mennesker som har returnert til hjemlandene sine.

 • Per mai 2022, var mer enn 100 millioner mennesker på flukt i verden på grunn av forfølgelse, konflikt, vold, menneskerettsbrudd eller hendelser som rører ved den offentlig orden.
 • Ved utgangen av 2021 var tallet 89.3 millioner, bestående av:
  • 27.1 millioner flyktninger
  • 21.3 millioner flyktninger under UNHCRs mandat
  • 5.8 millioner palestinske flyktninger under UNRWAs mandat
  • 53.2 millioner internt fordrevne
  • 4.6 millioner asylsøkere
  • 4.4 millioner venezuelanere på flukt utenlands
 • Tyrkia var vertskap for den største flyktningbefolkningen i verden med nesten 3.8 millioner flyktninger boende i landet. 
 • Mer enn to tredjedeler (69 prosent) kom fra bare fem land: Syria (6,8 millioner), Venezuela (4,6 millioner), Afghanistan (2,7 millioner), Sør-Sudan (2,4 millioner) og Myanmar (1,2 millioner).
 • Lav- og mellominntektsland var vertskap for 83 prosent av flyktningene. De minst utviklede landene sto for asyl til 27 prosent av totalen.
 • 72 prosent av flyktninger lever i land som grenser til hjemlandet deres.

Rett til å søke trygghet – hva betyr det?

Følgende fem prinsipper bør ligge til grunn for at mennesker på flukt kan søke trygghet. 

 1. Rett til å søke asyl
  Å søke asyl er en menneskerett. Alle som flykter fra forfølgelse, konflikt eller menneskerettighetsbrudd har rett til å søke beskyttelse i et annet land.
   
 2. Sikker tilgang
  Grensene bør forbli åpne for alle mennesker som er tvunget til å flykte. Å begrense tilgangen og stenge grenser kan gjøre reisen enda farligere for folk som søker trygghet. 
   
 3. Vern mot utsendelse
  Folk kan ikke tvinges til å returnere til et land hvis deres liv eller frihet er truet i det landet. Dette betyr at mottakerland ikke skal sende noen tilbake uten å først vurdere farene menneskene vil møte hjemme.
   
 4. Ingen diskriminering
  Folk skal ikke diskrimineres ved grenser. Alle søknader om flyktningstatus må vurderes rettferdig, uavhengig av faktorer som rase, religion, kjønn og opprinnelsesland.
   
 5. Human behandling
  Mennesker som er tvunget til å flykte skal behandles med respekt og verdighet. Dette betyr blant annet å holde familier samlet, beskytte mennesker mot menneskehandlere og unngå vilkårlig internering.
Å oppnå trygghet er bare en begynnelse.

Når de først er ute av fare, trenger mennesker som flykter fra krig eller forfølgelse muligheter til å leges, lære, jobbe og trives – i tråd med flyktningkonvensjonen og den globale avtalen om flyktninger (UNHCR, engelsk). Også trenger de endelige løsninger, som for eksempel muligheten til å returnere hjem i trygghet, å integrere seg lokalt eller å bli bosatt i et tredjeland.

Animasjonsfilm om flyktninger

Historie

FNs generalforsamling vedtok i 2000 at 20. juni skal være verdens dag for flyktninger.

Dagen ble markert for første gang i 2001. I 2001 var det 50 år siden flyktningkonvensjonen – den viktigste internasjonale avtalen om flyktningers rettigheter - ble vedtatt.

Selv om det er viktig å beskytte og bedre livene til flyktninger hver eneste dag, bidrar internasjonale dager som denne til at temaet som tas opp får særskilt, fortjent oppmerksomhet. 

Lær mer

Temaside om flyktninger

Flyktningkonvensjonen

Flyktninghjelpens årlige rapport: Flyktningregnskapet

De siste tallene fra UNHCR

Abonner på nyhetsbrev: