[[suggestion]]
Verdensdag om hepatitt (WHO)
Verdensdag om hepatitt (WHO)
Illustrasjonsfoto: WHO.

Verdensdagen om hepatitt setter søkelys på at vi må øke innsatsen nasjonalt og internasjonalt for å kvitte oss med sykdommen innen 2030 (WHO's Global hepatitis report 2017)

Datoen 28. juli er fødselsdagen til nobelprisvinner Dr Baruch Blumberg. Han oppdaget Hepatitt-B viruset , og utviklet diagnostisering og vaksine mot viruset.

Den viktigste grunnen til at vi ikke får bukt med sykdommen er for dårlig tilgang til testing og til behandling.

I 2010 bestemte Verdens helseorganisasjon at Verdens hepatitt-dag skal gjøres til en av fire offisielle sykdomsspesifikke dager. Hepatitt er en betennelse i leveren og kan ha en rekke årsaker. De fleste hepatitt-tilfellene er forårsaket av virus.

We want a world without viral hepatitis

Les mer

Verdens hepatitt-allianse

Verdens helseorganisasjon

FNs bærekraftsmål nummer 3- god helse og livskvalitet

Abonner på nyhetsbrev: