[[suggestion]]
FNs dag for sør-sør-samarbeid
FNs dag for sør-sør-samarbeid
Dilma Rousseff, tidligere president i Brasil, under en pressekonferanse i New York i 2015. Foto: UN Photo/Amanda Voisar

FNs dag for sør-sør-samarbeid ble opprettet med en resolusjon i i 2004. Med dette oppfordret Generalforsamlingen alle relevante FN-organisasjoner andre multilaterale organisasjoner til å satse mer på samarbeid mellom land i sør.

Sør-sør samarbeid refererer gjerne til utveksling av teknologi, kunnskap og andre ressurser som fremmer økonomisk og sosial utvikling. Det kan også referere til politisk samarbeid.                                                                                                                                         

Sør-sør-samarbeid kan være et alternativ til den ujevne maktbalansen som har preget utviklingssamarbeid mellom land i nord og land i sør. FN understreker imidlertid at dette skal komplimentere, og ikke erstatte, nord-sør samarbeid.

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Tema: Bærekraftig utvikling