[[suggestion]]
FNs minnedag etter Tsjernobyl-ulykken
FNs minnedag etter Tsjernobyl-ulykken
Bildet viser den ødelagte atomreaktoren nr 4 fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 fra et tak i byen Pripjat. Foto: Dana Sacchetti/IAEA

Den 8. desember 2016 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som utpekte 26. april som FNs minnedag for Tsjernobyl-ulykken. Dagen skal minnes om katastrofen som inntraff for over tre tiår siden, og minnes på at det fortsatt er store konsekvenser etter eksplosjonen hos berørte samfunn og pårørende.  

En eksplosjon ved Tsjernobyl atomkraftverk i 1986 spredte en radioaktiv sky over store deler av Sovjetunionen, over de områdene som utgjør landene Hviterussland, Ukraina og Russland. Fortsatt er regionen sterkt berørt og mye arbeid gjenstår.

For å bidra til støtte for både nasjonale og internasjonale og offentlige hjelpeprogrammer lanserte FN i 2009 Det internasjonale forsknings- og informasjonsnettverket for Tsjernobyl (ICRIN). Hjelpeprogrammet er en langsiktig plan som skal ta for seg bærekraftig utvikling av territorium. 

I 1991 opprettet FN Tsjernobyl-fondet, som administreres av FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Ressurser