[[suggestion]]
Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
En søkshund og eieren under trening for søk etter miner. Foto: UNMAS/Marc Vaillant

Generalforsamlingen erklærte i 2005 at 4. april hvert år skal være Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding.

Minerydding redder både liv og lemmer til mennesker som bor i områder der det finnes udetonerte landminer etter kriger. Det skaper også arbeidsplasser, og forandrer faresoner om til landområder. Mennesker kan dyrke mat og avlinger på de trygge områdene, noe som er svært viktig for sivilbefolkningen i områder som er preget av krig.

Minerydding fører med seg positive ringvirkninger 

I tillegg til at dette arbeidet reddet svært mange liv, fører minerydding med seg en rekke positive ringvirkninger. Produksjonen i landbruket kan økes, og man kan ofte sikre vannforsyningen til folk som ellers har hatt dårlig tilgang til dette.

Denne dagen er en påminnelse om at arbeidet med minerydding fremdeles er svært viktig, og at det må bevilges støtte til det livsviktige arbeidet med minerydding.

Det er fremdeles mangel på økonomisk støtte til minerydding, og det trengs mer støtte fra FNs medlemsland og andre for å få etablert og utviklet tiltak mot miner.

I mange land er miner og avfall fra miner fremdeles en stor trussel mot tryggheten, helsen, livene og framtidsutsiktene til sivilbefolkningen. I tillegg er det ofte et hinder mot sosial og økonomisk utvikling i lokalområder og hele land.

Ressurser

Temaside om nedrustning

Konvensjon om forbud mot bruk av miner

United Nations Mine Action Service