[[suggestion]]
Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet
Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet
FNs støtter voksenopplæring i Mali som en del av fredsbyggingsprosessen. Foto: UN Photo/Harandane Dicko

Utdanning er en menneskerettighet, og FN jobber for at alle mennesker skal ha mulighet til å lære å lese og skrive. Andelen barn som kan lese og skrive går opp, men det er fortsatt mange voksne som ikke har disse ferdighetene. To tredjedeler av dem er kvinner. Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter blir også omtalt som den internasjonale alfabetismedagen.

Lese- og skriveferdigheter er utgangspunktet for videre læring, og gir også flere muligheter i arbeidslivet. Det gjør det enklere å delta i samfunnet og enklere å forbedre sine egne levekår. Mulighetene for å få jobb og muligheten til å gi barn og familien rett helsehjelp og ernæring øker.

Ved å markere dagen får land en mulighet til å vise frem hva de har fått til på dette området det siste året.

FNs bærekraftsmål 

Lese- og skriveferdigheter er en del av FNs bærekraftsmål nr. 4. om god utdanning som skal:

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

FNs bærekraftsmål nummer 4

Alle FNs medlemsland har forpliktet seg til et mål om at innen 2030 skal all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lære å lese, skrive og regne. 

UNESCO International Literacy Day 2018 – Literacy and skills development

Historie

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) er sentral i arbeidet med å nå bærekraftsmålet om utdanning, der arbeidet med å fjerne analfabetisme blant ungdom og voksne er inkludert.

Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter ble opprettet av UNESCO i 1946. Dagen skal minne verdenssamfunnet på at å lese og skrive er en menneskerettighet, sammen med retten til utdanning. Dagen markere også at arbeidet med å fjerne analfabetisme er en del av livslang læring og en del av å bygge et bærekraftig samfunn.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)

Statistikk som viser graden av alfabetisme i verdens land