[[suggestion]]
Internasjonal dag for mennesker i verdensrommet
Internasjonal dag for mennesker i verdensrommet
Romskipet ''Endeavour'' like før det ble skutt opp i verdensrommet fra NASA Kennedy Space Center. Foto: NASA/Jim Grossman

Først i verdensrommet

Den 12. april 1961 ble sovjetiske Yuri Gagarin det første mennesket i verdensrommet, og den første til å fly i bane rundt jorden i romfartøyet Vostok 1. Romferden varte i 108 minutter fra take-off til landing. Denne hendelsen var historisk og åpnet dører for utforsking av verdensrommet som skulle være til fordel for all menneskelighet. 

Bare to år senere, i 1963 ble sovjetiske Valentina Tereshkova sendt ut i verdensrommet som første kvinne i romfartøyet Vostok 6. 

50 år etter det første mennesket var i verdensrommet vedtok FNs generalforsamling at dagen skulle markeres ekstra hvert år.

...for å feire internasjonalt hvert år, begynnelsen på en æra for mennesker i verdensrommet, for å anerkjenne det viktige bidraget forskning og teknologien i verdensrommet yter i målet om å oppnå bærekraftige utvikling, og for å øke velstand og levesett til stater og mennesker, i tillegg til å sikre at verdensrommet fremdeles bare blir brukt i fredelige formål

Resolusjon A/RES/65/271 av 7 april 2011

FNs arbeid

Den kalde krigen var en årsak til at både USA og Sovjetunionen startet sitt kappløp om rommet. Bare en måned senere, 5.mai, sendte USA ut den første amerikaneren i verdensrommet. I dag er fredelig samarbeid om Den internasjonale romstasjonen et mer riktig bilde av menneskers utforskning av verdensrommet.

FN har et eget kontor The United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) som er ansvarlig for å fremme internasjonalt samarbeid for fredelig bruk at verdensrommet.

FNs generalforsamling har en egen komite som jobber for internasjonalt samarbeid og fredelig bruk at verdensrommt  United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS). 

UNOOSA sørger for at FN følger forpliktelsene under international space law og de forvalter FNs register over objekter som blir sendt ut i verdensrommet.

Lær mer

FNs kontor for ytre rom (UNOOSA).

FNs register over objekter som er blitt sendt ut i verdensrommet.