[[suggestion]]
Internasjonal dag for urfolk
Internasjonal dag for urfolk
Deltakere på verdenskonferansen for urfolk i FNs hovedkvarter i New York 2014. Foto: FN / Yubi Hoffmann

Urfolk praktiserer sin særegne kultur og skiller seg fra flertallet i et samfunn.

Den internasjonale dagen for urfolk setter søkelys på urfolks kultur, og på det store mangfoldet urfolk representerer. Det er også en anledning til å øke innsatsen mot diskriminering, ekskludering, og fattigdom som mange opplever daglig.

Dagen ble innført i 1994 i forbindelse med det første møtet i arbeidsgruppen for verdens urbefolkninger. Gruppens virksomhet er en del av FNs arbeid for menneskerettighetene.

 

  • 370 millioner mennesker regnes som urfolk.
  • De bor i 90 ulike land, og utgjør rundt 5000 urfolksgrupper.
  • Urfolk utgjør rundt 5 prosent av verdens befolkning.
  • Det fins rundt 7000 språk blant verdens utfolk.

Les mer om urfolk og urfolks rettigheter her