[[suggestion]]
Internasjonal jazzdag (UNESCO)
Internasjonal jazzdag (UNESCO)
Jazztrompetist og komponist, Wynton Marsalis (venstre), og jazzbassisten, Christian McBride, ved en konsert på den internasjonale jazzdagen i FNs hovedkvarter i New York. UN Photo/Devra Berkowitz

Musikk som fredsbygger

Myndigheter, sivilsamfunn, undervisningsinstitusjoner og private oppfordres til å bruke musikk som bidrag for å skape inkluderende samfunn. 

I november 2011 vedtok FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)at 30.april skulle være Internasjonal Jazz-dag. Dagen ønsker å framheve jazz som kulturform, en kultur som kan brukes til å styrke fredsarbeid, samarbeid, enhet og dialog mellom mennesker. I tillegg ønsker UNESCO å framheve fordelene med bruk av jazz som et pedagogisk verktøy. Målet er å bygge et mer inkluderende samfunn. 

Hvorfor jazz?

Jazz er en musikkstil som har sin opprinnelse i de sørlige delene av USA, men som har røtter i Afrika, og som fletter sammen afrikanske og europeiske musikktradisjoner.

Opp gjennom det tjuende århundre fungert jazzen som et universelt språk som spredte seg over kontinenter. Den ble påvirket av andre musikkarter og påvirket selv andre, slik at det kulturelle uttrykket utviklet seg hele tiden, uavhengig av rase, religion eller nasjonalitet.

Jazzsjangeren ble også en mulighet og motivasjon for mange kvinner til å nå utover de tradisjonelle kjønnsrollene i samfunnet, og jazz var en sentral del i kvinnenes frigjøringsbevegelse i USA.  Mange kvinner fikk også jobb i musikkindustrien gjennom jazzens utvikling, særlig som sangere. Før 20-tallet var neste all populærmusikk utført av mannlige musikere.

Markering av jazzdagen verden rundt

Hvert år markeres dagen stort av UNESCO og samarbeidspartnere et sted i verden. 

I tillegg kan du se en oversikt over ulike byer og land jazzen blir feiret på International Jazz Day sine sider

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)