[[suggestion]]
Minnedag over folkemordet i Rwanda
Minnedag over folkemordet i Rwanda
501 Transportkvadronen frakter konvoier med vann i Goma for rwandiske flyktninger. Foto: United States Air Force - Official Photograph

Dagen er til minne om de som mistet livet i Rwanda under folkemordet i 1994. Dagen markere også følgene et folkemord har på de overlevende og utfordringene de fortsatt står over i dag.  

Folkemordet i Rwanda i 1994

Etter fire år med borgerkrig mellom de to folkegruppene i Rwanda, hutuer og tutsier, startet hutuene 6. april 1994 et brutalt angrep på tutsiene. Tre måneder senere var de fleste tutsiene drept.

Hutuer og tutsier har samme opphav, språk og kultur. Ordet tutsi ble brukt om de rike og mektige, og bønder ble kalt hutuer.

Skillet mellom de to gruppene ble forsterket av den belgiske kolonimakten som behandlet de to gruppene som forskjellige raser. Tutsiene som var i mindretall, ble gitt flere privilegier, vestlig utdanning og større makt enn hutuene, som ble undertrykt.

Skillet mellom de to gruppene har ført til konflikter og opptøyer, og flere opprør både før og etter at Rwanda ble selvstendig i 1962.

I april 1994 kom konflikten til et bristepunkt og hæren med ekstreme hutupolitikere startet å utrydde tutsiene i landet. Dette var planlagt i lang tid, og de utnyttet konflikten mellom gruppene for å rekruttere sivile til å delta i massedrap. Det er estimert at mellom 500 000 og 1 000 000 ble drept på en 100 dagers periode fra 6.april til midten av juli 1994.

Det ble brukt propaganda for å overbevise folk om at tutsiene var farlige, og drapsmennene kom fra alle deler av samfunnet.

Den eneste måten å virkelig hedre minnene av ofrene som døde i folkemordet i Rwanda er å forsikre at det aldri skjer igjen

Antonio Guterres

I årene etter folkemordet har landet hatt en gjennomgang og oppgjør med hendelsen, for å komme seg videre. Det ble opprettet et internasjonalt tribunal av FN, et nasjonalt tribunal av Rwanda, og det ble tatt i bruk tradisjonelle lokale tribunal.  Over 120 000 mennesker har gått gjennom en rettsprosess-

Lær mer

Landprofil om Rwanda

Internasjonal dag mot seksuell vold i konflikt