[[suggestion]]
Verdens lærerdag
Verdens lærerdag
Syriske barn får undervisning flyktningeleir Zaatari i Jordan hvor 80 000 mennesker har søkt tilflukt. UNICEF har startet ni skoler i leiren som skal gi 28 000 barn i skolepliktig alder undervisning. Foto: FN/Mark Garten

Utdanning og en sterk lærerprofesjon er et viktig tema i FN. FNs bærekraftsmål nummer 4 handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning samt fremme muligheter for livslang læring for alle.

Lærere er spesifikt nevnt i delmål 4.c som lyder "Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater.”

Dagen er en fin anledning til å markere hva som er oppnådd, men også til å se på utfordringene, som for eksempel at det er akutt lærermangel over store deler av verden. I følge FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) trenger verden 69 millioner lærere dersom vi skal nå målet om at alle barn skal ha tilgang til grunnskole innen 2030.

Historikk

Verdens lærerdag har blitt markert årlig siden 5. Oktober. 1994. Verdens lærerdag markerer undertegnelsen av UNESCO og ILOs anbefaling om lærernes status og retningslinjer som ble underskrevet i 1966. Dette dokumentet heter Recommendation concerning the Status of Teachers. Anbefalingen fremhever at det er viktig å gi trygge arbeidsvilkår til lærerne samt styrke lærernes anerkjennelse og status.

Det er UNESCO som er ansvarlig for dagen som feirer og fremmer læreryrket over hele verden.

Lær mer 

FNs bærekraftsmål

Statistikk: Andel barn i grunnskole