[[suggestion]]
Verdens poesidag (UNESCO)
Verdens poesidag (UNESCO)
Foto: Pixabay

Gjennom poesidagen ønsker FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) å støtte og hylle språklig mangfold.

Diktning og muntlig overføring har vært brukt til å overlevere sentrale verdier i ulike kulturer gjennom generasjoner. UNESCO ønsker å feire denne delen av vår kulturarv. Dagen gir oss en anledning til å fokusere på den muntlige tradisjonen i å framføre dikt, å lære om dikt som kunstform, å sette søkelys på poesi i samspill med andre kunstformer, å støtte forlag og utgivere av poesi, og å vise fram poesi i media på en positiv måte.

Det er også viktig å vise at poesi og dikt ikke er en utdatert kunstform, men noe som binder folk sammen den dag i dag. Nettopp fordi dikt kan romme det ekstremt personlige og samtidig allmenne, kan det fortelle oss noe om det å være menneske. Uansett hvor man bor har man de samme spørsmålene og følelsene.

Historikk

Beslutningen om å gjøre 21.mars til verdens poesidag ble tatt under UNESCOs 30. sesjon i Paris i 1999. 

Lær mer

UNESCO