[[suggestion]]
Verdens rabiesdag (WHO)
Verdens rabiesdag (WHO)
 

 

Rabies skyldes et virus og overføres til mennesker via dyr.  Sykdommen finnes på alle kontinenter unntatt Antarktika.

Den vanligste måten å få rabies på er ved å bli bitt eller klort av hunder som har rabies.  Rabies er dødelig når det ikke behandles.

Det er ikke mulig å diagnostisere rabies før sykdommen har brutt ut, og da er det som regel for sent å behandle det. Men effektiv behandling raskt etter at man har blitt utsatt for smitte kan hindre sykdommen i å utvikle seg.

 

Den mest effektive måten å stoppe spredningen av rabies er ved å vaksinere hunder. Dette har redusert antall tilfeller. 

Men i det siste har det  vært en økning av antall dødsfall i deler av Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Dette indikerer at sykdommen igjen er på vei til å bli en alvorlig helsetrussel.

WHO påpeker at underrapportering av dødsfall svekker den internasjonale mobiliseringen av ressurser for å utrydde sykdommen.

Les mer om Verdens rabiesdag på WHOs sider.

Les WHOs ekspertrapport om rabies her.