[[suggestion]]
Verdens tuberkulosedag
Verdens tuberkulosedag
Et barn i Sør-Sudan får tuberkulosemedisin. Foto: UNDP South Sudan/Brian Sokol.

Tuberkulose (TB) er en sykdom som vi i Norge hører lite om fordi vaksiner fører til at svært få nordmenn blir smittet. Det er en sykdom som globalt dreper 1,5 millioner mennesker i året, hovedsakelig i utviklingsland.

  • Tuberkulose er en av de ti mest dødelige sykdommene i verden.
  • Sju land står for 64% av alle tilfellene av TB. India er mest utsatt etterfulgt av Indonesia, Kina, Filippinene, Pakistan, Nigeria og Sør-Afrika.
  • Sykdommen er den ledende dødsårsaken for mennesker med HIV. I 2016 var TB ansvarlig for 40% av alle HIV-dødsfall.
  • Det er beregnet at 53 millioner liv er reddet gjennom tuberkulosediagnoser og behandling mellom 2000-2016.

FNs tusenårsmål skulle bekjempe spredningen av tuberkulose innen 2015, og dette målet ble nådd. Antall smittede faller i gjennomsnitt 1,5 prosent per år, og man har sett en nedgang på 18 prosent siden år 2000. 

FNs bærekraftsmål jobber for å stanse spredningen av tuberkulose

Mål 3 er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. En del av målet er å stanse epidemiene av AIDS, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer innen 2030.

Historikk

Dagen markerer at den tyske legen Robert Koch i 1882 annonserte at han hadde funnet årsaken til tuberkulose. På den tiden var TB årsaken til en av sju dødsfall. Kochs oppdagelse førte til diagnostisering og en kur mot tuberkulose.

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Verdens helseorganisasjon: Fakta om tuberkulose 

Global Tuberculosis Report 2017