[[suggestion]]
Verdensdagen for Downs syndrom
Verdensdagen for Downs syndrom
 

Dagen blir markert for å støtte de med diagnosen, opplyse og fremme fordelene ved å inkludere mennesker med Downs syndrom i å ta beslutninger.

Fakta om Downs syndrom

Downs syndrom er en diagnose på en endring i genmaterialet som forårsaker intellektuell funksjonsnedsettelse. Dette kan føre til at mennesker med diagnosen har forskjellig læringsnivå og trenger tilrettelagt skole og arbeid.  Syndromet forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene, slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21.

  • Hvert år fødes det ca. 70-80 barn med Downs syndrom i Norge.
  • Det finnes ingen helbredende behandling, men internasjonal forskning har bidratt til et bedre og lengre liv for de som lever med Downs syndrom.
  • Fra 1990 til 2000 var det en jevn stigning av barn født med Downs syndrom, men etter 2000 har antallet vært stabilt.

Down Syndrom International har lansert kampanjen #Wedecide for å markere dagen. Denne kampanjen går ut på å spre budskapet om at mennesker med Downs syndrom har rett til å bestemme over beslutninger som påvirker deres liv. Ved hjelp av god kommunikasjon kan mennesker med Downs syndrom delta i skole, arbeid, samfunn, miljø, politikk, sosialt, media og sport. Over hele verden holdes det arrangementer for å markere dagen. Roten til diskriminering er mangel på forståelse og om man kan endre dette ved å gi mennesker med Down syndrom mulighet til å delta i samfunnet og å ta beslutninger om sitt eget liv.

Vis din støtte

Dagen blir markert på forskjellig måter. Man kan delta ved å bruke hashtaggene #wedecide og #WorldDownSyndromDay i sosiale medier for å støtte FN kampanjen. I tillegg har rockesokken eller "lotsofsocks" vært et populært fenomen, hvor man tar på seg fargerike og forskjellige sokker. Grunnen til dette er at om man setter hælene på sokkene sammen ser de ut som kromosomer. Ved å gå i forskjellige sokker er man med på å løfte mangfoldet. Man kan poste sitt bidrag i sosiale medier og bruke hashtaggene #rockesokk #folksomdeg 

Historikk

Den første Verdensdagen for Downs syndrom ble holdt 21. mars 2006, og har siden vært en dag der man sprer budskap om diagnosen og feirer den. Kunnskapen om diagnosen har de siste 20 årene økt betraktelig. 

Lær mer

Verdens helseorganisasjon om Downs syndrom

World Down Syndrome day fra Downs Syndrome International