[[suggestion]]
Verdensdagen for kreativitet og innovasjon
Verdensdagen for kreativitet og innovasjon
Argentina/International Fund for Cultural Diversity (IFCD)/©UNESCO

FNs generalforsamling vedtok i 2017 at Verdensdagen for kreativitet og innovasjon skal markers hvert år.

Begrunnelse for å opprette en FN-dag for kreativitet og innovasjon er å sette søkelys på rollen dette har for at vi skal nå  FNs bærekraftsmål. Mer en 80 land stilte seg bak forslaget til resolusjonen som vedtok dagen ( A/RES/71/284, )

FNs bærekraftsmål

FNs generalforsamling er enige i at man ved å fremme innovasjon, kreativitet og anstendig arbeid for alle kan støtte framgangen til mikro, små og mellomstore bedrifter. Disse er viktige for å kunne nå bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål innebærer også at man må se på tvers av sektorene og jobbe sammen på ulike måter med ulik kunnskap og yrker.

Lær mer

UNESCO