[[suggestion]]
Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen
Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen
Årlig dør flere tusen gruvearbeidere på jobb. Her fra kullgruven Potosí i Bolivia. Foto: ILO / M. Crozet

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har markert dagen siden 2003. Datoen 28. april er også fagbevegelsens minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer. Å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen er spesielt viktig for arbeiderne og deres nærmeste. Det kan i tillegg være en god økonomisk investering for arbeidsgiveren og samfunnet forøvrig. Hvert år koster tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer enorme summer. 

Trygt og sikkert arbeidsmiljø er en del av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål nr. 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. I delmål 8.8 fokuseres det på å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere under vanskelige arbeidsforhold.

Ressurser