[[suggestion]]
Verdensdagen for ville dyr og planter
Verdensdagen for ville dyr og planter
En av FNs offisielle plakater for verdensdagen for ville dyr og planter. Design: Amaya Delmas.

Dagen markeres for å skape bevissthet om alle fordelene bevaring av ville dyr og planter har for oss mennesker. Samtidig er den en påminner om kampen mot kriminalitet knyttet til ville dyr og planter. Snikjakt på elefanter og neshorn for å selge støttennene deres er eksempler på slik kriminalitet. Sist, men ikke minst, er dagen en mulighet til å feire det fantastiske mangfoldet blant ville dyr og planter i verden.

Verdensdagen for ville dyr og planter har blitt markert hver 3. mars siden 2013. Den markeres 3. mars fordi det var dagen FN i 1973 vedtok en internasjonal avtale som forbyr handel med truede dyr og planter.

I 2020 har arbeidet startet for å lage et nytt internasjonal avtaleverk for natur under konvensjonen for biologisk mangfold. 

Sustaining all life on Earth

Lær mer