[[suggestion]]
Internasjonal Moder Jord-dag
Internasjonal Moder Jord-dag
Tilgangen til vann bestemmer hvor mennesker kan leve. Lysene fra mennesker som har bosatt seg rundt elven Nilen i Egypt vises godt fra verdensrommet. Foto: NASA

Den aller første Moder Jord-dagen ble markert i 2009. Dagen ble opprettet for å anerkjenne at jordkloden og økosystemene sørger for liv og næring til jordklodens beboere.

Moder Jord er en vanlig betegnelse på jordkloden i en rekke land og regioner. Betegnelsen Moder Jord reflekterer den gjensidige avhengigheten mellom mennesker, andre levende arter og planeten.

Markeringen 22. april gir også en mulighet til å sette fokus på klimautfordringer, som tap av det biologiske mangfoldet og bærekraftig utvikling. Det er en klar kobling mellom helse og biologisk mangfold. Tapet av det biologiske mangfoldet vil påvirke ernæring, tradisjonell medisin og kan gi oss flere smittsomme sykdommer.

De siste årene har verden stått over ulike klimautfordringer som skogbranner, varmerekorder, gresshoppe-invasjon og koronaviruset. Påminnelsen om å handle for og sammen med Moder Jord er derfor mer relevant enn noen gang.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Temaside om klimaendringer

Temaside om naturmangfold