[[suggestion]]
Afrikas industrialiseringsdag
Afrikas industrialiseringsdag
Port of Doraleh, Djibouti. Foto: UN Photo / Evan Schneider

Afrika er et kontinent i rask økonomisk vekst, men har fortsatt store utfordringer knyttet til fattigdom. Industrialisering kan spille en viktig rolle for å løfte flere afrikanere ut av fattigdom. For at industrialisering skal ha en positiv betydning for Afrikas fattige må den ses i sammenheng med ulikhet og fordeling, med anstendig arbeidsforhold, og bærekraftig utvikling.        

Industrialisering kan blant annet bidra til en mer mangfoldig eksportindustri fra flere afrikanske land. Det er særlig utviklingen av foredlingsindustri for landbruksartikler som vil kunne bidra til å løfte et stort antall mennesker ut av fattigdom. Dette krever en bedre infrastruktur, slik at varer kan lettere kan fraktes til internasjonale markeder.

FNs bærekraftsmål og økonomisk vekst i Afrika 

Bærekraftig og inkluderende industrialisering er viktig for å sikre fortsatt økonomisk vekst i Afrika. Bærekraftsmål 8 handler om økonomisk vekst og det å sikre anstendig arbeid for alle. Gode arbeidsvilkår er en forutsetning for å sikre bærekraftig industrialisering i Afrika. 

Bærekraftsmål 9 handler om innovasjon og infrastruktur. Begge er avgjørende for bærekraftig industrialisering i Afrika. Man må finne nye løsninger på dagens utfordringer, samtidig som man må ha gode veier og gode infrastruktur for å gjennomføre nye prosjekter på best mulig måte. 

Lær mer 

FNs bærekraftsmål 

Statistikk: Økonomisk vekst 

United Nations Industrial Development Organization 

Abonner på nyhetsbrev: