[[suggestion]]
Den internasjonal morsmålsdagen
Den internasjonal morsmålsdagen
Skolebarn ved en barneskole i Senegal. Foto: UNESCO Afrika

Utdanning på eget morsmål er nødvendig for kvalitet i utdanning

Den internasjonale morsmåldagen kan knyttes til FNs bærekraftsmål nummer fire som fokuserer på å gi alle god utdanning. God utdanning innebærer å legge hovedgrunnlaget for livslang læring og å ha kvalitet i det man lærer. For at læringen skal gi mest mulig utbytte, så er det beste at barn får lære på sitt eget språk. UNESCO mener at respekt og opplæring i elevens morsmål er viktig for å fremme språklig mangfold, forståelse og toleranse.

Språk, og særskilt morsmål er en grunnstein i ulike folks kulturhistorie og tradisjoner. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) arbeider for å styrke minoritetsspråk, urspråk og utrydningstruet språk.

I tillegg til å verne språk som del av vår kulturarv, jobber UNESCO også for å øke forståelse og toleranse mellom mennesker gjennom å støtte et levende språkmangfold.

T4P Youth Voices: Mother-tongue based multi-lingual education

Historikk

Den 21. februar i 1952 ble flere studenter drept og over 100 skadet av politiet i Dhaka, Bangladesh, da de demonstrerte for anerkjennelse av sitt morsmål, Bangla. Myndighetene i det daværende Pakistan (som da var delt i Vest-Pakistan og Øst-Pakistan) hadde erklært Urdu som den eneste offisielle språket, selv om majoriteten snakket Bangla. Dette førte til store protester, og den tragiske hendelsen. FN har valgt denne datoen å markere den internasjonale morsmålsdagen, og har markert den siden 2000 for å fremme språklig og kulturelt mangfold. 

Den internasjonale morsmålsdagen ble utropt under generalkonferansen til UNESCO november 1999 (30C/62). FNs generalforsamling vedtok dagen gjennom resolusjon A/RES/56/262 i 2002.

Antall språk i verden

Vi har omtrent 6000 ulike språk i verden i dag. 43 prosent av disse står i fare for å forsvinne dersom man ikke gjør noe aktivt for å beholde dem. Morsmåldagen er med på å sette søkelys på dette, og blir feiret og markert av UNESCOS medlemsland over hele verden. I utdanningssystemet og offentlig er det kun noen hundre språk som blir brukt. 40% av verdens befolkning har ikke tilgang til utdannelse i et språk de snakker eller forstår. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål nymmer 4 

UNESCO

Resolusjon  A/RES/56/262

Abonner på nyhetsbrev: