[[suggestion]]
Den internasjonale migrasjonsdagen
Den internasjonale migrasjonsdagen
Le Thi Tuyet fra Vietnam startet butikk i hjembyen med penger hun hadde tjent som migrantarbeider i Sør-Korea. Foto: ILO/Nguyen Viet Thanh

Fattigdom, arbeidsledighet, klimaendringer, krig og konflikt er alle faktorer som kan forårsake at mennesker migrerer, dvs. å flytte på seg fra et sted til et annet med hensikt å bosette seg. Migrasjon kan altså ha økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige årsaker, og motivasjonen for å migrere kan skyldes forhold både det stedet man migrerer fra og det man migrerer til.     

Antallet migranter som har krysset landegrenser økte fra 175 millioner mennesker i år 2000 til 244 millioner i 2015, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjons (IOM) World Migration Report 2018. Nesten to tredjedeler av verdens migranter bor enten i Europa (76 millioner) eller i Asia (75 millioner). 

Hva er forskjellen på en flyktning og en migrant?

Flyktninger er en type migranter. De har spesielle rettigheter gjennom Flyktningkonvensjonen. Arbeidsmigranter er en annen type migranter og har ikke de samme kravene på beskyttelse i landet de kommer til som flyktninger har.

Flere migrerer nå enn noen gang tidligere i historien. Folk flytter ofte fra land til by, en prosess som kalles urbanisering. Over halvparten av verdens befolkning bor i byer.

FNs generalforsamling opprettet den internasjonale migrasjonsdagen i 2000. På samme dato i 1990 vedtok FN en lov om beskyttelse av alle migrantarbeidere, som er bakgrunnen for dagen.

Lær mer

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Tema: Arbeidsliv

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)

Nyhetssak: Dette er FNs migrasjonsplattform

Abonner på nyhetsbrev: