[[suggestion]]
FNs minnedag etter Tsjernobyl-ulykken
FNs minnedag etter Tsjernobyl-ulykken
Bildet viser den ødelagte atomreaktoren nr 4 fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 fra et tak i byen Pripjat. Foto: Dana Sacchetti/IAEA

Den 8. desember 2016 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som utpekte 26. april til FNs minnedag for Tsjernobyl-ulykken. Dagen skal minnes katastrofen som inntraff for over tre tiår siden, og minne om konsekvensene fremdeles er store for berørte samfunn og pårørende. 

Hva skjedde i Tsjernobyl? 

I 1986 eksploderte en av reaktorene til et atomkraftverk i byen Tsjernobyl. En sky med radioaktive stoffer ble spredt over store deler av Hviterussland, Ukraina og Russland. FN beregner at rundt 8,4 millioner mennesker i de tre landene ble utsatt for stråling etter ulykken.  

Fortsatt er regionen sterkt berørt og mye arbeid gjenstår for å minske skader og fjerne virkningene. Å gjenopprette Tsjernobyl er fortsatt en langsiktig utfordring. Det er en enorm oppgave, som bare vil oppnås gjennom kollektivt samarbeid mellom alle parter, på alle nivåer. 

Hva gjør FN? 

Siden 1986 har FN og andre frivillige organisasjoner lansert mer enn 230 forskjellige forsknings- og bistandsprosjekter innen helse, kjernefysisk sikkerhet, rehabilitering, miljø, produksjon av rene matvarer og informasjon. 

I 1991 opprettet FN Tsjernobyl-fondet, som administreres av FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA). 

Til støtte for både nasjonale og internasjonale og offentlige hjelpeprogrammer lanserte FN i 2009 Det internasjonale forsknings- og informasjonsnettverket for Tsjernobyl (ICRIN). Hjelpeprogrammet er en langsiktig plan som skal ta for seg bærekraftig utvikling av territoriet.  

Ressurser

Les mer om atomvåpen og nedrustning på vår temaside

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA)

Abonner på nyhetsbrev: