[[suggestion]]
Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri
Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri
Den 2. desember markerer FN den internasjonale dagen for avskaffelse av slaveri.

Slaveri er ikke bare noe som hendte for lenge siden. FNs arbeidsorganisasjon ILO beregner at det er mer enn 40 millioner mennesker i verden i dag som er offer for moderne slaveri.

Slaveri har vist seg på mange måter gjennom historien. Fortsatt finnes tradisjonelt slaveri, som skyldes diskriminering i samfunnet over lang tid. Dette kan være basert på kulturelle tradisjoner og verdier, som det er vanskelig å endre, slik som kastesystemet i India er et eksempel på.

Men det har også oppstått moderne former for slaveri, som tvangsarbeid. Flyktninger er spesielt utsatt for menneskehandel og tvangsarbeid.

Fundamental rights for a better future of work

Den internasjonale dagen mot slaveri er lagt til samme dato som vedtaket om United Nations Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others som ble vedtatt 2. desember 1949 (res. 317(IV)).

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: