[[suggestion]]
Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
Kvinner fra Elfenbenskysten som feirer den internasjonale kvinnedagen. Foto: UN Photo/Ky Chung.

Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status.

25. november retter søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn. 

Fakta om vold mot kvinner

  • 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt
  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
  • 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år
  • Minst 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse 
  • 72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandling, er jenter eller kvinner. 3/4 av disse blir seksuelt misbrukt.

Likestilling sentralt i FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål 5, som handler om likestilling mellom kjønnene, jobber for å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette gjelder både i offentlig og privat sfære, og omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold. 

UN Women jobber for kvinners rettigheter og likestilling. Organisasjonen skal være en forkjemper for kvinner og jenter, og gi dem en tydelig stemme på globalt, regionalt og lokalt nivå, basert på visjonene om likestilling i FN-pakten. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) representerer UN Women i Norge.

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner 2020

Den 25.november i år starter en seksten dager lang kampanje mot kjønnsbasert vold. Kampanjen er særlig aktuell i år da covid-19 pandemien har ført til at alle bruker mer tid hjemme, hvilket igjen har ført til at også statistikken for vold i hjemmet har økt.  Statistikk over vold i hjemmet fra UN Women

Kampanjen UNiTE to end violence against women  ble lansert i 2008 og skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Fra 25. november og 16 dager framover skaper kampanjen oppmerksomhet om hvor viktig det er med finansiering til tiltak mot vold mot kvinner. Det mangler store pengesummer for å kunne gjennomføre de nødvendige tiltakene for å stoppe denne volden. Kampanjen ender på menneskerettighetsdagen den 10.desember. Dette er for å understreke at vold mot kvinner fremdeles er en av de største utfordringene innenfor arbeidet med menneskerettigheter. 

Historikk

Aktivister har markert 25. november som en dag mot avskaffelse av vold mot kvinner siden 1981. 25. november 1960 ble de tre Mirabal-søstrene brutalt drept i Den dominikanske republikk. De var politiske aktivister, og ble drept på direkte ordre fra president Rafael Trujilo.

I 1999 vedtok FNs generalforsamling at 25. november skal markere den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

A fact you should know...

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 5 Likestilling mellom kjønnene

Tema: Kvinner og likestilling 

Vold mot kvinner i arbeidslivet

Abonner på nyhetsbrev: