[[suggestion]]
Internasjonal dag for banker
Internasjonal dag for banker
Bærekraftsmål én under åpningen av generaldebatten: Utrydde fattigdom. Foto: UN Photo/Cia Pak

Dagen ønsker å anerkjenne den sentrale rollen multinasjonale utviklingsbanker og andre internasjonale utviklingsbanker kan ha når det kommer til å finansiere bærekraftig utvikling. Dagen ønsker også å anerkjenne den sentrale rollen banksystemer i enkeltland kan bidra til å øke levestandarden i det landet.

Hvem betaler for utvikling?

I 2019 ble det bestemt at FN skal marker 4.desember hvert år den internasjonale dagen for banker, for å skape oppmerksomhet rundt bankers potensiale som bidragsytere for en bærekraftig verden. Banker har både evnen og muligheten til å finansiere bærekraftige prosjekter, og et nettverk som vil kunne påvirke andre bedrifter, organisasjoner, og til og med land til å bidra i større grad enn før.

Både verdensøkonomien og nasjonale økonomier påvirkes i stor grad av sosiale og klimatiske forhold. En syklon i Mellom-Amerika vil for eksempel kunne påvirke handel av kaffe i Europa. Også covid-19 pandemien understreker hvor avhengig verden er av penger, og hvor avhengige bankene er av utenforstående forhold.

Banker og bærekraft

FNs bærekraftsmål består av 17 mål som alle skal oppnås innen 2030, og som alle er avhengige av internasjonalt samarbeid og finansiering. Både styresmakter, privat næringsliv og sivilsamfunn må jobbe sammen for å oppnå målene. Et solid globalt finanssystem er grunnlag for utvikling, i tillegg til at nasjonale banker kan bidra til finansiering og investeringer for bærekraftig utvikling.

i 2015 ble det også avholdt tre konferanser i Etiopias hovedstad, Addis Abeba. Temaet for konferansen var finansiering av utvikling, og det ble i løpet av konferansen laget et rammeverk for hvordan bærekraftsmålene skal betales for. Dette er en plan som gjelder både rike og fattige land.

Bærekraftsmål nummer 1 om å utrydde fattigdom er sentralt. Dette omfatter en omfordeling av penger, samt en investering i velferd og sosiale tilbud. Andre mål som avhenger av bankers bidrag er mål nummer ti om mindre ulikhet og mål nummer 13 om å stoppe klimaendringene.

Historikk

Dagen ble vedtatt og implementert av FNs generalforsamling i desember 2019 , og er en dag som inviterer alle medlemsland og FN-organisasjoner til å understreke bankers viktighet for finansiering av bærekraftig utvikling. 

Abonner på nyhetsbrev: