[[suggestion]]
Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
UNOPS kontraktsspesialister søker etter miner i Vest-Sahara. Foto: UNphote/Martine Perret

I 2005 erklærte Generalforsamlingen at 4. april skal markeres som Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding. 

I tidligere konfliktområder utgjør landminer og eksplosive krigsrester en alvorlig trussel mot sivilbefolkningens sikkerhet, helse og liv. Minerydding redder både liv og lemmer. Det skaper også arbeidsplasser, og gjør faresoner om til landområder. Det gir befolkningen mulighet til å utnytte områdene gjennom å trygt dyrke mat og avlinger, noe som er svært viktig for sivilbefolkningen i områder som er preget av krig.

United Nations Mine Action Service (UNMAS) er FNs mineorganisasjon. Organisasjonen har som ansvar å koordinere mineryddingsarbeidet i land berørt av krig og konflikt. I over 20 år har organisasjonen reddet liv gjennom kunnskapsformidling, minerydding, offerassistanse og beslutningspåvirkning. 

Statistikken viser hvor mange mennesker som ble drept eller skadet av landminer i perioden 1999-2019. Kilde: "Landmine Monitor 2020" fra International Campaign to Ban Landmines  

Minerydding fører med seg positive ringvirkninger 

I tillegg til at dette arbeidet reddet svært mange liv, fører minerydding med seg en rekke positive ringvirkninger. Produksjonen i landbruket kan økes, og man kan i større grad sikre vannforsyningen til folk som ellers har hatt dårlig tilgang til dette.

Denne dagen er en påminnelse om at arbeidet med minerydding fremdeles er svært viktig, og at det må bevilges støtte til det livsviktige arbeidet med minerydding. Det er fremdeles mangel på økonomisk støtte til minerydding, og det trengs mer støtte fra FNs medlemsland og andre for å få etablert og utviklet tiltak mot miner.

I mange land er miner og avfall fra miner fremdeles en stor trussel mot tryggheten, helsen, livene og framtidsutsiktene til sivilbefolkningen. I tillegg er det ofte til hinder for sosial og økonomisk utvikling i lokalområder og hele land.

Ressurser

Temaside om nedrustning

Konvensjon om forbud mot bruk av miner

United Nations Mine Action Service

Abonner på nyhetsbrev: