[[suggestion]]
Internasjonal dag for enker
Internasjonal dag for enker
Enker som driver sin egen restaurant i Elfenbenskysten. Foto: UN Photo/Ky Chung

FNs generalforsamling vedtok i 2010 at den internasjonale dagen for enker skulle markeres 23. juni hvert år. Dette ble bestemt gjennom resolusjon A/RES/65/189.

Selv om FNs verdenserklæring om menneskerettigheter slår fast at alle mennesker har like rettigheter, blir kvinner på mange områder diskriminert fordi de er kvinner, og enker er blant de mest utsatte.

Millioner av enker verden over er offer for diskriminering, ekstrem fattigdom, vold og dårlig helsetilbud. Enker har ofte ikke rett til arv, og får ofte ikke lov å leie land, arbeide eller ta utdannelse. 

Den internasjonale dagen for enker er et forsøk på å synliggjøre at livene til enker og deres barn i mange deler av verden er vanskelig på grunn av ulike økonomiske, sosiale eller kulturelle årsaker.

Enker er ofte fraværende i statistikken og blir lett oversett av forskere, myndigheter og sivilsamfunnet, til tross for at enker og deres barn er spesielt utsatt for overgrep og menneskerettighetsbrudd.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: