[[suggestion]]
Internasjonal dag for frivillig arbeid
Internasjonal dag for frivillig arbeid
Frivilliges innsats for å spre informasjon om AIDS i Zambia har stor betydning for befolkningen. Foto: UN Photo

FNs dag for frivillig arbeid ble opprettet i 1985 gjennom resolusjon A/RES/40/212.

Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats, initiativer i lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner for å stimulere til enda mer frivillig aktivitet.

FNs frivillighetskorps

FN har et eget frivillighetskorps som heter UN Volunteers. Programmet har som oppgave å støtte opp om frivillig arbeid som et ledd i utvikling. Kunnskapsspredning om frivillig arbeid er også et av organisasjonens arbeidsområder.

Organisasjonen sender årlig ut over 8 000 frivillige fra nærmere 160 nasjoner, som bidrar blant annet i humanitære operasjoner. Siden starten i 1970 har rundt 30 000 frivillige tjenestegjort i nærmere 140 land. Flesteparten av de frivillige kommer selv fra utviklingsland (rundt 70 prosent).

Ressurser

Det finnes mange organisasjoner i Norge og i Europa hvor du kan engasjere deg frivillig:

Abonner på nyhetsbrev: