[[suggestion]]
Internasjonal dag for funksjonshemmede
Internasjonal dag for funksjonshemmede
En funksjonshemmet jente får en rullestol i en IDP camp i Darfur. juli 2012. UN Photo Albert Gonzalez Farran UNAMID

Ved slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992 besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede. Målet er å promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.

  • Over én milliard mennesker lever med en form for funksjonshemming.
  • 80 prosent av funksjonshemmede bor i utviklingsland.
  • 50 prosent av funksjonshemmende har ikke råd til helsetjenester. 

Kilde: FN

Funksjonshemmedes rettigheter som menneskerettigheter og som en del av FNs bærekraftsmål

Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid. Derfor opprettet FN en egen konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i 2006. 

Personer med nedsatt funksjonsevne er også spesifikt nevnt i FNs bærekraftsmål 8.5, som handler om å «oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne» innen 2030.

Aktivist for funksjonshemmedes rettigheter møter FNs generalsekretær, Antonio Guterres

Bærekraftsmål 3

Bærekraftsmål 3 omhandler at alle mennesker skal ha god helse. Målet omfatter også særlig å fremme livskvalitet for alle mennesker, uavhengig om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Det er på verdensbasis mer enn én milliard mennesker som lever med en funksjonsnedsettelse, og det er helt nødvendig å legge til rette for disse menneskene for at vi skal klare å oppnå bærekraftsmålene innen 2030.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: