[[suggestion]]
Internasjonal dag for lykke
Internasjonal dag for lykke
En gruppe ungdommer fra Gao i Mali klapper til et teaterstykke om fred og forsoning. Foto: UN Photo/Marco Dormino

I 2012 vedtok FNs generalforsamling å gjøre 20. mars til internasjonal dag for lykke.

Dagen markerer at lykke og velvære er et universelt mål for alle mennesker på jorda, og at dette må tas hensyn til i medlemslandenes nasjonale planer.

Det var landet Bhutan som var forkjemperen for en internasjonal dag for lykke. Bhutan har lenge vært opptatt av begrepet lykke, og har målt verdien av lykke eller glede som viktigere enn brutttonasjonalprodukt siden tidlig 70-tallet. De har også innført begrepet bruttonasjonallykke.

FNs lykkerapport og lykkeindeks

I forbindelse med den internasjonale dagen for lykke utgir FNs Sustainable Development Solutions Network (SDSN) en lykkerapport, World Happiness Report.  Her presenteres en indeks som rangerer land basert på hvor lykkelige befolkningen er. Omtrent 3000 mennesker i hvert land spørres om å vurdere sitt nåværende liv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er det verste mulige livet og ti er det beste mulige livet. Jo nærmere landets score er 10, desto lykkeligere er befolkningen.

I tillegg til å lage en rangering, forsøker rapporten å forklare hvorfor lykkenivået varierer mellom land. De seks forholdene som forklarer forskjellene er:

  • Inntekt, målt i BNP per innbygger (PPP).
  • Forventet antall leveår med god helse.
  • Omsorg, basert på om personer har slektninger eller venner de kan regne med hjelper dem når de trenger det.
  • Frihet til å kunne velge det livet du ønsker å leve.
  • Generøsitet, basert på om befolkningen gir penger til veldedige formål.
  • Korrupsjon, basert på hvor mye korrupsjon befolkningen tror det er i samfunnet. 

Lykkeindeksen

Ressurser

Les mer om World Happiness Report her

Generalforsamlings vedtak om den internasjonale dagen for lykke 

Om FNs generalforsamling

Abonner på nyhetsbrev: