[[suggestion]]
Internasjonal dag for nøytralitet
Internasjonal dag for nøytralitet
Møte i FNs sikkerhetsråd i desember 2018. Foto: UN Photo/Manuel Elias

I artikkel to i FN-pakten forplikter medlemslandene seg til å avgjøre sine internasjonal konflikter fredelig , og til å avstå fra trusler eller bruk av makt.

Nøytralitet, under en krig den rettstilstand som oppstår mellom på den ene side de krigførende stater og på den andre side enhver stat som ikke deltar i krigen. Nøytralitet inntrer i prinsippet ved krigsutbruddet, uten at det er nødvendig med noen uttrykkelig erklæring fra staten hvorved den tilkjennegir sin posisjon (Kilde: Store norske leksikon).

Internasjonal dag for nøytralitet ble opprettet for å understreke viktigheten av diplomati og fredsforebygging, og å knytte dette spesielt til bærekraftsmål nummer 16 - fred og rettferdighet. 

Historikk

Den 2. februar 2017 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 71/275, som ser på sammenhengen mellom bevaring av fred og 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Som ledd i denne resolusjonen, ble det bestemt at 12. desember skulle markere Internasjonal dag for nøytralitet. Resolusjonen ble fremmet av Turkmenistan, som siden 1995 har vært anerkjent som et permanent nøytralt land av FN. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Internasjonal fredsdag

Statistikk: Fredsbevarende operasjoner 

Abonner på nyhetsbrev: