[[suggestion]]
Internasjonal dag for pressefrihet
Internasjonal dag for pressefrihet
Journalister på jobb Foto venster UNESCO; høyre UN Foto/Evan Schneider

FNs arbeid for ytringsfrihet

Pressefrihetsdagen ble erklært i 1993, etter ønske fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO ) sine medlemsland at 3.mai skulle være den internasjonale dagen for pressefrihet. UNESCOs generalkonferanse påpekte gjennom resolusjonen «Promotion of press freedom in the world» fra 1991, at en fri, mangfoldig og uavhengig presse er en essensiell del av ethvert demokrati.

Datoen den internasjonale dagen for pressefrihet er valgt for å minnes Windhoek-erklæringen, vedtatt av UNESCOs generalkonferanse for å fremme «en uavhengig og mangfoldig afrikansk presse», fra 3. mai 1991 i Windhoek i Namibia.

I 2006 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1738 hvor de fordømmer angrep på journalister som arbeider i konfliktområder. Mange steder utsettes journalister for overgrep for å hindre dem fra å rapportere fritt.

Statistikk over pressefrihet i verden 

Flere ressurser

UNESCOs arbeid med ytringsfrihet

Abonner på nyhetsbrev: