[[suggestion]]
Internasjonal dag for reduksjon av katastrofer
Internasjonal dag for reduksjon av katastrofer
Fyfoto av et område som er oversvømt Haiti 2012 foto UN foto / Logan Abassi

Den internasjonale dagen for reduksjon av katastrofer startet i 1989, etter at FNs generalforsamling etterlyste en slik dag for å promotere en global kultur for bevissthet omkring risiko for og redusering av katastrofer. 

Dagen blir også brukt til å feire hvordan folk og samfunn rundt om i verden er i stand til å møte de utfordringene de møter og klarer å minske risikoen for katastrofer.     

"Vi har hatt stor suksess med å redusere antallet liv som går tapt i katastrofer, takket være tidlige varslingssystemer, god beredskap og mer effektive evakueringer"

António Guterres, FNs generalsekretær  

Hva gjør FN?

FN har et eget kontor (UNISDR) som har ansvar for å koordinere organisasjonens arbeid med katastrofereduksjon. UNISDR har blant annet koordinert arbeidet med en handlingsplan om katastrofereduksjon, som 29 FN-organisasjoner er en del av.

Forebygging og samarbeid  når det gjelder å forebygge, hindre, hjelpe og redusere katastrofer står sentralt også i FNs bærekraftsmål, som er verdens plan for bærekraftig utvikling frem mot år 2030. 

Spesielt bærekraftsmål 11 og delmål 11.5 )sier at vi "Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, inkludert vannrelaterte katastrofer, og i betydelig grad minske de direkte økonomiske tapene i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på å beskytte fattige og personer i utsatte situasjoner"

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: