[[suggestion]]
Internasjonal dag for reduksjon av katastrofer
Internasjonal dag for reduksjon av katastrofer
Overlevende og redningsmannskap går gjennom restene av en landsby etter at en storm utløste et jordskred i Bicol, Filippinene i 2007. Foto: Jason Gutierrez/IRIN

Den internasjonale dagen for reduksjon av katastrofer startet i 1989, etter at FNs generalforsamling etterlyste en slik dag for å promotere en global kultur for bevissthet omkring risiko for og redusering av katastrofer. 

Dagen blir også brukt til å feire hvordan folk og samfunn rundt om i verden er i stand til å møte de utfordringene de møter og klarer å minske risikoen for katastrofer.    

"Vi har hatt stor suksess med å redusere antallet liv som går tapt i katastrofer, takket være tidlige varslingssystemer, god beredskap og mer effektive evakueringer"

- António Guterres, FNs generalsekretær   

Hva gjør FN?

FN har et eget kontor (UNISDR) som har ansvar for å koordinere organisasjonens arbeid med katastrofereduksjon. UNISDR har blant annet koordinert arbeidet med en handlingsplan om katastrofereduksjon, som 29 FN-organisasjoner er en del av.

Forebygging og samarbeid står sentralt også i FNs bærekraftsmål, som er verdens plan for bærekraftig utvikling frem mot år 2030. 

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: