[[suggestion]]
Internasjonal dag for sivil luftfart
Internasjonal dag for sivil luftfart
Foto: ICAO.

Internasjonal luftfart organiseres gjennom FN. Tusenvis av arbeidere, både piloter, flygeledere og andre jobber hver dag for å frakte millioner av mennesker trygt frem dit de skal.

Målet med dagen er å skape blest om viktigheten for samarbeid i sivil luftfart og vise hvordan internasjonal sivil luftfart bidrar til den sosiale og økonomiske utviklingen av stater. 

Dagen skal også gjøre folk oppmerksomme på Den internasjonale sivile luftfartorganisasjonens (ICAO) rolle når det gjelder utvikling av sikkerhet, effektivitet og regelmessighet i internasjonal lufttransport.

Den internasjonale dagen for sivil luftfart ble etablert i 1994 av ICAO. Dagen markerer opprettelsen av organisasjonen den 7. desember 1944. I 1996 anerkjente FNs generalforsamling dagen som offisiell FN-dag.

Etter at FNs medlemsland vedtok bærekraftsmålene i 2015 har luftfart fått mer oppmerksomhet både i forbindelse med internasjonalt samarbeid og bærekraftig utvikling.      

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: