[[suggestion]]
Internasjonal dag for universelle helsetjenester
Internasjonal dag for universelle helsetjenester
Internt fordrevne i Sudan får tilgang til en medisinsk undersøkelse. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran

I dag er det bare 64 prosent av verdens befolkning som har tilgang på helsetjenester. Dette betyr at 36 prosent ikke får den hjelpen de trenger når liv og helse står i fare.  Enten fordi de tilgjengelige tjenestene er for dyre, for langt unna, for vanskelige å nå, eller fordi de rett og slett ikke finnes.

Les mer om universell helsedekning på Verdens helseorganisasjon sine sider

FNs generalforsamling vedtok i 2012 en resolusjon som handler om at FN skal jobbe for å sikre helsetjenester til alle mennesker i verden. De la også vekt på at arbeidet for lik tilgang på et godt og billig universelt helsetilbud til alle mennesker i verden måtte gå raskere. I 2015 ble dette målet en del av FNs bærekraftsmål og i 2017 ble det bestemt at 12. desember skal markere datoen for en internasjonal dag for universelle helsetjenester. På denne dagen hvert år belyses hva verdenssamfunnet har oppnådd så langt, og FN oppfordere verdensledere til å investere i helsetilbud, og oppfordrer generelt ulike grupper og mennesker til å jobbe for bærekraftsmålene.

For å nå målet om lik tilgang til helsetjenester for alle, trengs det både ny politikk i flere land, investering i infrastruktur, en mer rettferdig fordeling av medisiner, kunnskap og personell, og en velvilje fra verdenssamfunnet og ledere. Universelle helsetjenester er avgjørende for å nå mål nummer 3 om helse og livskvalitet og mål nummer 10 om mindre ulikhet.

Nina’s happy healthy family meal

Les mer

FNs kampanje for dagen og for universelle helsetjenester

Verdens helseorganisasjon

Abonner på nyhetsbrev: