[[suggestion]]
Internasjonal dag mot forbrytelser mot journalister
Internasjonal dag mot forbrytelser mot journalister
Journalister intervjuer FNs generalsekretær Antonio Guterres. Foto: UN Photo/OCHA/Mark Garten

I årene 2006-2019 er nærmere 1200 journalister blitt drept for å ha rapportert nyheter og brakt informasjon ut til publikum, ifølge UNESCO. Bare i 2018 ble det drept 94 journalister.

Siden slutten av 1990-tallet har det vært en sterk økning i antallet drepte journalister og andre ansatte i ulike medier. Mer hatprat blant fremtredende statsledere trekkes frem som en av grunnene til økningen i drapstilfeller mot journalister.

Drap på journalister er svært alvorlig, og er et grovt brudd på ytringsfriheten. Journalister gjør en viktig jobb ved å belyse flere sider av saker, og ved å avsløre maktmisbruk og ukulturer i særlig politisk ledelse. 

Hva gjør FN?

I 2013 vedtok FNs generalforsamling at 2. november skal være en internasjonal dag for å holde de som begår forbrytelser mot journalister ansvarlige.

FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon i 2006 som legger opp til en samlet, handlingsorientert tilnærming til journalisters sikkerhet i væpnede konflikter. En handlingsplan ble vedtatt i FNs hovedstyre 2012. UNESCO er den overordnede koordinatoren for å gjennomføre denne handlingsplanen.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: