[[suggestion]]
Internasjonal dag mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter
Internasjonal dag mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter
Væpnede konflikter fører til store miljøødeleggelser. På bildet brenner en landsby i Abyei, Sudan, etter et angrep fra Sudanese Armed Forces i 2011. Foto: UN Photo/Stuart Price

Det har alltid vært en tett sammenheng mellom klima og miljø og væpnede konflikter. I tillegg til at mange konflikter oppstår på grunn av naturressurser, ser vi også at naturen ofte blir rasert og ødelagt som følge av konflikt. 

Minst 40 prosent av interne konflikter de siste 60 årene har vært knyttet til utnytting av naturressurser, ifølge UN Environment. I tillegg er det dobbelt så sannsynlig at en konflikt som involverer kamp om naturressurser blusser opp igjen.

Krig og væpnede konflikter ødelegger mennesker, byer og hjem, men det fører også med seg store ødeleggelser på miljøet. Vannkilder forurenses, avlinger settes fyr på, skog hugges ned og jord forgiftes og minelegges.

Miljøhensyn er en viktig del av FNs strategier for konfliktforebygging, fredsbevaring og fredsbygging. Det er ikke mulig å bygge varig fred dersom naturressursene som opprettholder økosystemet og menneskers livsgrunnlag er ødelagt.

Hva er sammenhengen mellom klimaødeleggelser og konflikter?

Bærekraftsmål 13

FNs bærekraftsmål 13 handler om at vi må stoppe klimaendringene. I krig og væpnede konflikter blir det ofte utført handlinger som i stor grad påvirker miljøet vårt negativt. Jord og byer blir bombet i stykker, og avlinger blir ødelagt. 

FNs generalforsamling erklærte at dagen skal markeres 6. november i 2011. Les vedtaket her: A/RES/56/4

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: