[[suggestion]]
Internasjonal dag mot seksuell vold i konflikt
Internasjonal dag mot seksuell vold i konflikt
Ofre for seksuell vold på et senter Goma i DR Kongo. Foto: UN Photo/Marie Frechon.

Seksuell vold blir brukt som våpen i mange konflikter. Soldater i væpnede grupper bruker voldtekt og trusler for å terrorisere og kontrollere samfunn. I noen konflikter, som under folkemordet i Rwanda, har det vært en strategi å gjøre kvinner gravide for å endre den etniske sammensetningen i befolkningen.

Tema for 2018: Barn av krigen

I 2018 markeres dagen i solidaritet med ofre for seksuell vold som sliter med stigma og fordommer i årene etterpå. Konsekvensene av seksuell vold i konflikt går på tvers av generasjoner. Barna som er et resultat av voldtekt blir ofte utstøtt fra morens lokalsamfunn, og sliter med identitetsproblemer lenge etter at krigen er slutt. Mange forblir statsløse og sårbare for rekruttering, radikalisering og utnytting fra væpnede grupper.

Barn av krigen er et lite omtalt tema både i menneskerettighetssammenheng og når en diskutererer løsninger for fred og sikkerhet i FN. Derfor er dette tema for årets dag.

Følg hasjtaggen #EndRapeinWar for mer informasjon om dagen.

FNs generalforsamling vedtok at 19. juni skal være den årlige dagen mot utryddelse av seksuell vold i krig og konflikt i 2015. Her kan du lese vedtaket: A/RES/69/293)

 

 

Abonner på nyhetsbrev: